Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 2824 treff.

 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD.  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  ...listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  Når du skal bruke omvendt undervisning for elever med nedsatt hørsel må du ta høyde for at en av de største utfordringene med å ha nedsatt hørsel er å hente ut auditiv informasjon i situasjoner med mye ...
 • Staver og tapper

  21.05.2015

  ...hovedsak lokalisert til et lite, sentralt område kalt den gule flekken (macula). Tappene krever mye lys for å aktiviseres. De registrerer farger og detaljer og gir oss det skarpeste synet.   I den perifere delen ...
 • Kort om påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...foreldre/foresatte som deltar i Se Mitt Språk. Med denne PowerPoint versjonen av Kort om påsken kan du gjøre endringer i ressursen. Tilpasse den til din undervisning, eller la elever/foresatte gjøre bruk ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  I Word, Excel eller PowerPoint kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn til filer fra dialogene Åpne eller Lagre som. Filbehandling kan også gjøres fra Filutforsker. Filbehandling med Word, Excel ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper. Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men det kan være en utfordring a styrke ordforråd både for disse og ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  ...opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Verktøyet er alt for lite presist til denne ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  ...visuelt diagram.  Fordelen med å bruke et digitalt tankekart er at det gir muligheter for redigering, utvidelse og justering underveis. Med digitale verktøy kan elevene diktere i tankekartet og få støtte gjennom ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...nytte av at fagstoffet presenteres gjennom en podkast, video, spill eller sammensatte tekster. Når elevene lytter til noen som snakker eller ser på en video som forklarer temaet, har de større mulighet til ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!