Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 3010 treff.
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...en ukeplan oversikt over lekser og informasjon. Her er noen tips for å skape god oversikt og forutsigbarhet med tilrettelegginger, for å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig når du lager ukeplan: Korte ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...tilrettelegge for omvendt undervisning for elever som bruker ASK må du ta utgangspunkt i elevens motoriske ferdigheter og hva eleven forstår og uttrykker. Du må også legge til rette for at elevene kan ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles for risikogruppen ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...behersker norsk eller har lite skolegang. Eksempler på oppgaver og aktiviteter som er aktuelle under digital undervisning Lærere kan gi oppgaver hvor elevene skal lese en norsk tekst, for så å gjenfortelle ...
 • Duxbury DBT

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kan integreres med Microsoft Word, eller du kan åpne en Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten. Utskrift ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...skole er lesing for læring godt etablert. Elevene skal arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper. Dette kan være en utfordring for elever med lese ...
 • Video transcription Lindsay Harris

  07.09.2023 | Artikkel

  Auditory Word Learning Among Adult Braille Readers LINDSAY HARRIS: Hello, thank you for attending my presentation today. I will be sharing a PowerPoint of a study called Auditory and Tactile Word Learning ...
 • Tips til deg som skal ledsage

  12.06.2023 | Kapittel

  ...kommer inn i et rom og forlater et rom. Det er ubehagelig å gjette seg til hvem som er til stede eller å snakke til en som har forlatt rommet. Vend ansiktet mot eleven når du snakker til eleven. Når du ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...ønsker og lytte til den så mange ganger du trenger. For mange er dette helt nødvendig. Bildeblokk lesestøtte2 Hvem er talesyntese ekstra viktig for For elever som har utfordringer med avkoding, kan talesyntese ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver eller aktiviteter. Trinnvise forklaringer på hva du skal gjøre hjelper deg å planlegge og gjennomføre en oppgave steg for steg. Du kan også se ...