Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 991 - 1000 av 3312 treff.

 • Når barnet stammer – Hva kan foreldrene gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...et barn begynner å stamme. I denne filmen møter vi foreldre og fagpersoner som gir råd om hva man kan gjøre når en får et barn som stammer. Les mer om stamming før skolealder. Filmen er utviklet av Nasjonalt ...
 • Små barn med behov for ASK

  10.02.2021 | Artikkel

 • Digital samhandling når barnet mangler talespråk

  15.09.2021

 • Talespråkutvikling hos døve barn med CI

  24.06.2016 | Kapittel

  ...at døve barn med CI har en bedre talespråkutvikling enn døve barn med høreapparater. Likevel er språkutvikling hos begge gruppene forsinket sammenlignet med hørende jevnaldrende, og utvikling av tydelig ...
 • Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren

  14.06.2016 | Artikkel

  Videreutvikle kunnskap og spisskompetanse på det spesialpedagogiske fagområdet Bidra i masterutdanninger, for eksempel i logopedi, spesialpedagogikk og pedagogikk samt profesjonsstudiet i psykologi Bidra ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  Når barn strever med å tilegne seg sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  Autismespekterforstyrrelser Fellestrekk ved nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet: De fremtrer i barnealder Har sin bakgrunn i forsinket eller avvikende utvikling av sentralnervesystemet De fremstår ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...nivå; begynner, litt øvet og avansert. Dette ligger til grunn for valg av språklige aktiviteter som passer til ditt barns språknivå, og som vil støtte og fremme videre språkutvikling.  Tilegnelse av nye språkkunnskaper ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...ha nytte av en seende ledsager i mange sammenhenger. Det er særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes så trygt og effektivt ...
 • Rolige samtaler og «brannslukking»

  04.05.2015 | Kapittel

  ...planlagte og rolige samtaler, vil det oftest være lettere å håndtere sterke følelser hos barnet når de kommer spontant fram i andre situasjoner. Noen ganger kan det være mulig å ivareta noe av reaksjonen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!