Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 681 - 690 av 3305 treff.

 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  Informasjon om Chromebook og tilpasninger og tilgjengelighet for blinde og svaksynte og for dem som trenger lese- og skrivestøtte.  Chromebook er en bærbar PC som kjører Chrome operativsystem. Den har ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...utarbeidet av Ellen Kleven og Tone Rugset, og ble opprinnelig laget som del av et opplegg rundt en ung jente med autisme. Hun hadde i mange år brukt skriftstyring som et ledd i selvstendighetstreningen og var ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler. Disse to veilederne må derfor leses parallelt. Innholdet må også ses i sammenheng med temaer om bruk av tekniske ...
 • Grunnleggande samspel

  07.12.2021 | Kapittel

  ...betyr å dele, og det inneber at vi har noko felles. Kunnskapen vår om grunnleggande samspel hentar vi frå utviklinga til dei minste barna. Vi veit at vi frå fødselen av inngår i samspel, og at den nyfødde ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  Videomodellæring Barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter ...
 • Matematikkompasset

  11.03.2016 | Bok/hefte

  ...for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.  Redskapet kan brukes for å undersøke relasjoner mellom det å utvikle seg som person, lære matematikk og delta i fellesskap. Når du skal: • planlegge ...
 • Skal vi leke sammen? Om tidlig innsats og inkludering for barn med nedsatt hørsel i barnehagen

  13.01.2022

 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  ...er for personer som er blinde eller sterkt svaksynte. Seeing AI har ni funksjoner som gir deg tilbakemelding på ulike former for tekst til tale, bildebeskrivelser av omgivelser og persongjenkjenning. I ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...samme tema, men har ulike læringsmål.  På den måten blir de faglig inkludert, på tross av lærevansker. Lærerne og det øvrige personalet har tid til å planlegge undervisningssituasjonene sammen. En bevisst ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!