Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 741 - 750 av 3327 treff.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  29.06.2022

 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  Overgang mellom barnehage og skole kan vere utfordrande for barn med løpsk tale grunna høgare krav. Dei treng vaksne som ser behova deira, og som veit kva som skal til for å gjere overgangen god. Barn med løpsk ...
 • Hvordan skape godt lyttemiljø i skole og barnehage?

  20.06.2016 | Artikkel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehagerBarn i klasserom kaster papir ...
 • Tolking og barn. Hvordan snakke sammen via tolk?

  16.08.2021

 • Hvordan kan private barnehager og skoler delta i kompetanseløftet?

  30.09.2021

 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...for kommunar og fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd. Statped enkelt forklart Kommunar og fylkeskommunar ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  ...nettsida. Finn fram ein av situasjonane i filmen som kan vere aktuelt i arbeidet med dykkar barn. Noter tidskoden, og sjå situasjonen om igjen. Stopp filmen, sjå om igjen fleire gongar, og drøft følgjande: Kva ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  Språkmiljø  Barn med nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  Sphero Sprk+ er en robotball du kan programmere og fjernstyre med enheten din. Opplev at den blir levende ved hjelp av appen Sphero Edu. Sphero Sprk+ er spesielt utviklet for klasserommet. Den har til ...
 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  ...bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk.  Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!