Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 751 - 760 av 3305 treff.

 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ...aller fleste barn som er født døve i Norge oppdages ved nyfødtscreening på barselavdelingen. Omtrent 95 % av disse får tilbud om cochleaimplantat. De fleste takker ja, og populasjonen av døve mennesker ...
 • Barn og elevers muligheter i et inkluderende læringsfellesskap

  13.01.2022

 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være synsvansker som handler om hvordan hjernen bearbeider og tolker synsinntrykket. Dette ...
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  Vi fastslår som et faktum at både iOS Åpnes i et nytt vindu og Android Åpnes i et nytt vindu kan brukes av blinde personer, grunnet skjermleserteknologiene som finnes integrert i begge operativsystemer ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...for kommunar og fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd. Statped enkelt forklart Kommunar og fylkeskommunar ...
 • Nedsatt syn og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...elever med nedsatt syn vil graden av synsnedsettelsen naturlig nok være avgjørende for hvordan de kan nyttiggjøre seg av spillets visuelle informasjon. For elever med blindhet eller alvorlig synssvekkelse vil ...
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

  15.06.2016 | Artikkel

  ...auditiv og visuell bakgrunnsstøy i rom i barnehagen der barn med nedsatt hørsel oppholder seg.  All lyd som forstyrrer eller hindrer at barn oppfatter tale, regnes som støy. Også lyder som barn som hører ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  Barn med nedsatt hørsel og døve barn trenger allerede i førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  
 • Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

  24.02.2022 | Prosessmal

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!