Til hovedinnhold
Viser 2661–2670 av 3012 treff.
 • Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh

  23.01.2020 | Bok/hefte

  ...begynneropplæringen. Den passer også for barn som har et sent utviklet språk. Hver side har et bilde med et beskrivende ord på nord-, lule- og sørsamisk, og med tegn-til-tale-illustrasjoner for å motivere leserne. Kirsten ...
 • Tiltak

  01.03.2018 | Kapittel

  Det kan iverksettes både Generelle tiltak for å forbedre læringsmiljøet. For eksempel kan tilrettelegging av gode lytteforhold i klasserommet gjerne igangsettes allerede ved mistanke om APD. Spesifikke ...
 • Vurdering, et samarbeid

  06.12.2021 | Kapittel

  ...samarbeid mellom elev, foreldre, skole og PPT. Samarbeid og dialog med foreldre og elev er grunnleggende for vurderingen. Gjennom godt samarbeid kan vi få innblikk i elevens språklige erfaringer og utvikling ...
 • Tilskuddsordning

  07.07.2021 | Kapittel

  Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og grunnopplæring er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å vurdere og planlegge kollektiv ...
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning for om de velger å stemme ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra ...
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  Sofiemyrtoppen skole ved Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer ...
 • Døve i det tredje riket

  09.10.2016 | Nettressurs

  ...framstilling med fotografier og annet historisk materiale. Foredraget er på internasjonalt tegnspråk, men med skriftlig norsk støttetekst. Foredraget gjengis også på norsk tegnspråk med norsk tale og skriftlig ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og direkte oppfølgingen. I den fjerde filmen møter vi fagpersoner ...
 • Video transcription Jarek Urbanski

  07.09.2023 | Artikkel

  Find out what cursor is. And even (INAUDIBLE) and navigating throughout the page. This is important for the teacher or parent to be able to work with the blind student. Even if the teacher or parent doesn't ...