Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1061 - 1070 av 2364 treff.

 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  ...digitale huskelapper: en sangtekst eller en telle-regle kan spilles inn som en lydfil – for hørselshemmede kan spille den inn som en videofil.  Språkstimulering Redigering av bilde og film hjelper elevene ...
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en oversikt over hva som forankrer prinsipper om universell utforming av bøker i jussen, tekniske standarder og god praksis ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  Diagnosen stilles ved kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende. Statped har i samarbeid med Prematurforeningen gjort erfaringer med systematisk oppfølging ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...elevene.  Heftet, som heter "Mer" "Ja" "Få" for å illustrere de grunnleggende kommunikasjonsuttrykkene, er tenkt som et hjelpeverktøy til de som arbeider med de svakeste elevene. Heftet har som siktemål å gi ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  De fleste barn med autismespekterforstyrrelser har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...lærerne som utformer opplæringsplanen, på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurderinger, og egen kjennskap til elevens ståsted og muligheter. Målene i IOPen vil ofte være mer konkretisert enn de som er å finne ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  Afasi er en ervervet språkvanske som skyldes skade på hjernen, mest typisk et hjerneslag i venstre hjernehalvdel. Graden og typen av svekkelse varierer avhengig av stedet og størrelsen på lesjonen, og ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...skolesammenheng anbefaler vi å gjennomføre følelsessamtalene som en integrert del av timeplanen, og ikke knyttet til ett enkelt fag. Temaet kan komme opp når som helst i løpet av en skoledag, og dette handler om ...
 • Bruk av alternative betjeningsløsninger i spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...kan styre spillet med mus. Når en bruker spill i undervisningen er det derfor viktig å velge spill som er kompatible med disse betjeningsløsningene og teste ut i forkant.       I tillegg er det viktig å ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!