Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1141 - 1150 av 2363 treff.

 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  31.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...inviterer pedagogisk personale og omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består av et kartleggingsskjema ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  En undervisning som foregår på to språk, og der opplæringen har som mål at eleven skal oppnå funksjonell kompetanse i to språk, benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer ...
 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Konstruksjonsspill gir deg muligheter til å erfare det du skal lære. Du kan skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden. Dette åpner opp for kreativ og spennende læring for alle elever ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  Synsfunksjon er summen av en rekke delfunksjoner som synsfelt, detaljsyn, fargesyn, dybdesyn og kontrastsyn. Mange av delfunksjonene kan måles nokså eksakt ved hjelp av formelle tester. Detaljsyn (visus) ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og annet som påvirker oss. Denne grensen kan vi kalle for vårt toleransevindu. Når vi er innenfor toleransevinduet, er vi der hvor vi klarer å ta imot ny informasjon og beskjeder, tåler det som skjer, og ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter fem prinsipper.  Mennesker med ASF har store vansker ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...impulsivitet og oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere ...
 • Analog programmering (uten datamaskin)

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsspråk, og kan utforskes gjennom aktiviteter som ikke trenger å involvere teknologi. Elevene kan lære å sette sammen en serie av instruksjoner til en algoritme som løser en gitt oppgave. Da kan de bruke grunnleggende ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...snakke om det som skjer i verden. Vi har laget to eksempler på tematavler som dere kan bruke som inspirasjon til å lage eget materiell, eller finne/legge til ord i kommunikasjonsmiddelet som ditt barn eller ...
 • Underlag til roboter

  19.08.2021 | Kapittel

  Hvordan virker de? Underlag med rutemønster er veldig godt egnet til bruk sammen med roboter som Bee-Bot, Blue-Bot og Cubetto. Rutene kan inneholde tekst eller bilder. Underlagene gir deg mulighet til ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!