Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1511 - 1520 av 2364 treff.

 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  Utviklingen på teknologiområdet går raskt. Det kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets ...
 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...avdekke dysleksi hos ungdom og voksne. Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study of Dyslexia) ved universitetet i Tromsø med ...
 • PPT-lederkonferansen

  18.02.2022 | Seksjon

  Ledelse i PP-tjenesten - balansekunst i utøvelse av mandatet Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS" ...
 • Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

  10.06.2021 | Seksjon

  Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir ...
 • Skal du til Statped i Oslo?

  10.06.2022 | Artikkel

     Her finner du Statped i Oslo: Gamle Hovsetervei 3 Vetlandsveien 79   Kontaktinformasjonen vår er som før:  Kontakt oss ...
 • Begynne i barnehage og skole

  21.06.2022 | Seksjon

  ...overgang til ungdomstrinn, videregående eller ut i arbeidslivet. Her har vi samlet noen ressurser som kan være nyttige.
 • Rett til opplæring

  24.08.2022 | Seksjon

  ...punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet, hvis de har behov for det. Disse ferdighetene omtales som kompenserende ferdigheter. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider.
 • Hva er OCR-behandling?

  09.02.2021 | Kapittel

  Recognition, altså optisk bokstavgjenkjenning. OCR-behandling av bilder gjør det mulig å lese av tekst som er lagret i bildeformat, eller å ta bilde av en tekst, og få dette gjort om til digital tekst. På PC ...
 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  ...klassen Hvor mange timer per dag Hvor lange jobbeøkter. Bruk gjerne klokke Identifiser gode pauser som lader opp igjen batteriene for eleven Organisering av undervisningsmateriell. Utvalg, understreking ...
 • Stor betydning

  17.03.2017 | Kapittel

  ...om berøring er en viktig del av den oppfølgingen Statped gir til foreldre og personale om små barn som har synshemning. Disse barna har et enda større behov for berøring og fysisk nærhet enn det seende ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!