Til hovedinnhold
Viser 1541–1550 av 2585 treff.
 • Tall

  09.08.2023 | Kapittel

  ...eget hjelpetegn som kalles «talltegn». Talltegnet er ulikt i 6-punkts og 8-punkts punktskrift. I 6-punkts punktskrift settes talltegnet foran bokstaven(e) dersom den/de skal oppfattes som tall. Talltegnet ...
 • Ledsagergrepet

  16.08.2023 | Kapittel

  Bilde ledsagergrep voksen Det er eleven som holder i armen til ledsageren, ikke omvendt. Slik kan eleven være mer aktiv i det som skjer, for eksempel regulere tempoet, lukke dører, trekke fram sin egen ...
 • Forstørringsprogram

  02.10.2023 | Kapittel

  ...forstørrer et skjermbilde, eller deler av det. Det er viktig å være klar over at jo høyere  forstørring som benyttes, jo mindre innhold blir det plass til på skjermen. Det kan da bli vanskelig å få oversikt ...
 • Å lese punktskrift

  09.10.2023 | Kapittel

  ...bokstavene i et ord som en helhet. Etter hvert kan man også lese flere ord om gangen. En som leser visuelt, kan ved et raskt blikk få oversikt over en hel tekst. Dette er ikke mulig for en som leser taktilt ...
 • Fase 4. Spesialundervisning

  04.08.2023 | Kapittel

  ...innvilget et enkeltvedtak om spesialundervisning i matematikk utformes en individuell opplæringsplan (IOP) som skal være skolens verktøy for å sikre eleven et best mulig opplæringstilbud. I sammenheng med ny læreplan ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme de spesialpedagogiske tiltakene.   En god samtale er en samtale om det som interesserer oss. I den grad eleven har ...
 • Delta i garderoben

  30.01.2018 | Kapittel

  Garderobesituasjoner kan være urolige og støyende. Barn med autisme kan oppleve dette som stressende, noe som kan redusere sjansen for at de bruker ferdigheter i å kle av og på seg. De kan med fordel få ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. En elev som bruker punktskrift, bruker tastatur for å skrive. Han bruker enten punktskrifttastatur eller et vanlig ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...opplever sin egen situasjon For å kunne hjelpe en elev som strever med å være på skolen er det helt avgjørende å få oversikt over: Hvilke områder som gjør det vanskelig/ubehagelig å møte opp og delta på ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner ...