Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1551 - 1560 av 2363 treff.

 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  Statped bidrar i Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn», én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...blant andre NTNU Samfunnsforskning og Barneombudet, samt i bøker som Peder Haugs, at dagens spesialundervisning ikke fungerer i praksis. Barn som får spesialpedagogisk hjelp står også i fare for å falle utenfor ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  Elever som er blinde og sterkt svaksynte, bruker andre utregningsmåter og hjelpemidler enn seende elever. Dette er alternativer til å regne med blyant og papir. Abakus Abakus er en avansert form for kuleramme ...
 • Kontrastfølsomhet

  03.07.2012

  Kontrastfølsomhet er synsapparatets evne til å oppfatte små lysforskjeller for flater som ligger inntil hverandre. Kontrastfølsomhet er en forutsetning for å kunne skille objekter fra bakgrunnen og for ...
 • Fargesyn

  12.10.2015

  ...lyset som kastes tilbake fra overflaten til objektet. Tappcellene skjelner mellom ulike bølgelengder i lyset og sender disse via synsnervene til hjernen. I hjernen oppfattes disse signalene som fargeinntrykk ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...ikke en spesiell kvalifisering for å tolke i situasjoner med barn. I filmen under får du møter tolker som deler sine tanker og erfaringer om det å tolke i situasjoner med barn. Dam_tolk_tolke_for_barn Sentrale ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  Vi er heldige som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse. Hvorfor engasjerer vi tolk ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk. De mener at det er viktig at barna får se tolk i praksis og ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!