Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1921 - 1930 av 2364 treff.

 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...litt øvet og avansert. Dette ligger til grunn for valg av språklige aktiviteter som passer til ditt barns språknivå, og som vil støtte og fremme videre språkutvikling.  Tilegnelse av nye språkkunnskaper ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...sider og få nye perspektiver. Avveining Team som arbeider med personer med multifunksjonshemming, må gjøre etiske avveininger ofte og velge på vegne av den som har nedsatt funksjonsevne. For eksempel må ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...strukturmodus. Linjemodus I linjemodus blir skjermbildet forsøkt vist slik det ser ut på skjermen. Det som står på samme linje på skjermen, står også på samme linje på leselisten. I vanlig tekst er dette greit ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...side skrevet av overlegene Peter Bekkhus-Wetterberg og Anne Brækhus. Hva er PPA? PPA er en demensform som starter med språklige symptomer. Det er tre subtyper PPA: Ikke-flytende/agrammatisk PPA Semantisk PPA ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...han/hun har lært og lese. Dette skyldes at enkeltord som oftest kan uttrykkes med langt færre trykk i Minspeak ® enn hvis man skriver med bokstaver. For en som bruker lang tid på å trykke har dette stor betydning ...
 • Utredning av kombinerte sansetap

  19.04.2021 | Artikkel

  ...redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen.  ICD -10 Noen diagnoser i autismespekteret Barneautisme: 1) utvikling før tre års alder ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  Barn som er flerspråklige og har spesialpedagogiske behov skal også høre til og delta i læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap ...
 • Statpedundersøkelsen 2020

  19.02.2021 | Artikkel

  Statpedundersøkelsen 2020 (Rapportens del I) Rapporten oppsummerer resultater fra spørreundersøkelsene som går til Statpeds brukere og samarbeidspartnere, samt funn fra kvalitative intervjuer gjennomført med ...
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  Speak to Go er en nettbasert ressurs som lar deg utforske verden ved å bruke stemmen og oppleve stedene du besøker i virtuell virkelighet (VR). Ressursen fungerer med norsk tale. Du kan si navnet på et ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!