Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1951 - 1960 av 2364 treff.

 • Verb- og setningstesten (VOST)

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger. Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet hjerneskade. Årsaken er vanligvis hjerneslag, men svulster eller hodeskader ...
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell, som kan brukes i grunnskolen. Med verktøyet kan du kartlegge elevers lesing og språklige grunnlag. Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Detektivkontoret hennes. Det er inn hit hun smyger for å skrive i «Strengt hemmelig-boka». På utsiden ser det ut som en helt vanlig kladdebok. ALFA ARBEIDSBOK, står det med blokkbokstaver, det er slike bøker de bruker ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes så trygt og effektivt som mulig, er det en hjelp for både den synshemmede og ledsageren å kjenne grunnleggende ledsagerteknikker ...
 • Mellomørebetennelse og nedsatt hørsel

  05.09.2016 | Artikkel

  ...sett på som et ledd i modningen av immunsystemet vårt. Symptomene er smerter, nedsatt hørsel og feber. Smertene skyldes trykk på trommehinnen fra ansamling av puss i mellomøret. Tilstanden går som oftest ...
 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  ...så stor grad av uoppmerksom, hyperaktiv og impulsiv atferd, at disse atferdstrekkene kan bli tolket som ADHD-liknende atferd. Samtidig ser de at for de fleste av disse barna vil almennpedagogiske tiltak ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  ...vite om uro, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer. – Følg med på barna, bli bevisst symptomer ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  Hovudmål 1: Kompetansebygging Kommunar og fylkeskommunar får tenester og støtte til kompetanseutvikling som fremjar læring, utvikling og deltaking i eit inkluderande fellesskap til barn og elevar med varige ...
 • Synshemning og sosial kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  Synshemmede har ikke denne muligheten og kan derfor trenge ekstra oppfølging. De er avhengig av noen som forklarer og viser. De kan blant annet trenge hjelp til å Forstå hva kroppsspråk er og hvordan de kan ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  Windows har et forstørrelsesprogram som kan være nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Hvis du har behov for stor forstørrelse, blir kanskje ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!