Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2001 - 2010 av 2364 treff.

 • Tegnskatter, noe å snakke om! Pedagogisk bruk og AR-teknologi

  25.11.2021 | Video

  Videoskattene er korte fortellinger og oppgaver. Med sitt visuelle uttrykk passer TegnSkatter også for barn som ikke bruker tegnspråk. Temaene i skattene er: motsatte begreper tall og mengde farger, frukt og bær ...
 • Podcast i klasserommet for elever med spsialpedagogiske behov: Motivasjon, mestring og mulighet

  18.11.2021 | Video

  ...podkast skape motivasjon, mestring og muligheter i det inkluderende klasserommet? Dette innlegget har som mål å gi deg kunnskap om hva en podkast i undervisningssammenheng kan være, og hvorfor det å la elever ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  En nettressurs om Krølle som møter tolk i barnehagen. Hvorfor har vi tolk, og hva er egentlig tolking? Krølle er 4 år, og han har nedsatt hørsel. I barnehagen snakker de både tegnspråk og norsk. Det hender ...
 • Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

  06.08.2020 | Bok/hefte

  ...perspektiv på arbeidsminnet. Denne håndboken gir en teoretisk oversikt over temaet og presenterer en skala som kan brukes til å identifisere og vurdere taktilt arbeidsminne hos personer med døvblindhet. Den danner ...
 • Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet setter seg inn i  det teoretiske grunnlaget prosedyrebeskrivelsen for gjennomføring ...
 • Bevegelsesglede for synshemmede: Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...tilrettelegging innen fysisk aktivitet for synshemmede barn.  For å få god nytte av fagstoffet og metodene som presenteres kreves det en individuell tilpasning. Det er viktig å analysere og vurdere læringspotensialet ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...negative konsekvenser på mange områder. Målet med rapporten er å bidra med ny kunnskap om faktorer som påvirker inkludering av mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse i skole og arbeidsliv. Personer med ...
 • Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

  27.01.2016 | Artikkel

  ...lett utviklingshemning. Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig deltaker. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ intervjustudie i østlandsområdet ...
 • Numbers

  03.05.2016 | App

  Appen Numbers er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov. Appen Numbers er et regneark til å organisere og presentere data. Numbers har ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!