Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2011 - 2020 av 2364 treff.

 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...beskrev seg selv og vennene sine som ‘tospråkere’. Tospråkere var etter hans mening barn som må lære «sitt eget språk» i tillegg til norsk og engelsk, i motsetning til dem som «bare» må lære seg norsk og engelsk ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...observere hva andre gjør. Barn og unge i autismespekteret kan ha vansker med å forstå sosiale situasjoner som andre tar for gitt. Fordi de kan oppleve verden bokstavelig og konkret, må de ofte veiledes gjennom ...
 • Får ikke være en del av flokken

  02.02.2015

  ...klasseromsundervisning på lik linje med andre elever. * Kun en av fem elever med fysisk funksjonsnedsettelse som går på nærskolen tilbringer over halvparten av skoletiden sammen med resten av klassen. * Mange foreldre ...
 • Kven gjer kva

  28.08.2015

  ...involverte. I Hordaland har fleire verksemder gått systematisk til verks og etablert klåre rutinar for kven som gjer kva. Mange ulike aktørar har ei oppgåve å gjere når elevar med syns- eller hørselsvanskar begynner ...
 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  ...trenger ofte læringsressurser som kompenserer for dette. God bruk av lydbøker, digitale lærebøker og talesyntese kan bidra til at elever med lese- og skrivevansker mestrer lesing som grunnleggende ferdighet ...
 • Kommunale nettverk

  23.06.2016 | Tjeneste

  ...kontaktperson og som regel lederrepresentanter i kommunenettverkene i tillegg til andre rådgivere avhengig av tematikken i nettverkene. En nærmere beskrivelse av tjenesten Kurs kan også avtales som faste kursrekker ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  Programmeringsroboter i undervisningen gir gode muligheter for å lære nødvendige ferdigheter, som samarbeid, logikk, selvtillit, sekvensering og spatiale ferdigheter (1). Det er vist at unge barn presterte ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...epilepsi. Tanken er at disse elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...strategisk dokument for vår virksomhet og aktivitet. Sammen med de årlige budsjettildelinger og tildelingsbrev fra våre overordnede angir målbildet retningen for Statped som kunnskapsorganisasjon og tjenesteleverandør ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!