Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2081 - 2090 av 2364 treff.

 • Hvordan bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...bruksområdene vi viser til. Gå til bookcreator.com for å se alle bøkene. Erfaringsfilmer Book Creator som kommunikasjonsverktøy  Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, ...
 • Ressurs for hele klassen

  08.06.2018 | Kapittel

  ...klassen, sier Glomset. Hun tror at det er viktig å bygge kultur for inkludering og ta i bruk ressurser som mange kan ha nytte av. Da Smartboard kom inn i klasserommene, ble tilgangen på ressursene enklere, ...
 • Nattland oppveksttun, Merkurvegen 30, 5098 Bergen

  27.06.2017 | Artikkel

  ...leiger Statped lokale for elevar og foreldre som skal lære teiknspråk. Statped samarbeidar også tett med barnehagen for barn under opplæringspliktig alder som lærer teikn. Kontakt resepsjonen om du er usikker ...
 • Forberedelse til overganger og nye steder

  06.11.2019 | Artikkel

  ...besøke steder i VR før en reiser dit i virkeligheten. Det kan være en nyttig tilrettelegging for elever som trenger trygghet i forbindelse med overganger og nye steder og situasjoner. For noen er det ekstra ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...utarbeidelse av individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP) for å gi er å gi barn og unge som har autisme et kvalitativt skoletilbud.   Les omtalen av Habtool på nordsamisk. Habtool registrering ...
 • Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...spesialpedagogisk tilrettelegging for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Dette er barn, unge og voksne som har en annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk eller samisk. Tjenestene gis på alle Statpeds fagområder ...
 • Om å finne flokken sin i gaming - Hva definerer et verdifullt liv?

  02.12.2021 | Video

  ...menneskers liv. Mats fant og til og med kjærligheten her. Dette innlegget er en historie som utfordrer oss på hva man definerer som et godt liv, om vennskap, om mestring, tilhørighet og kjærlighet uten fysiske grenser ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...for noen av bokstavene i alfabetet. Til plakaten følger det derfor klistremerker med bokstavtegnene som ikke er på plakaten. Det betyr at en kan tilpasse plakaten til sitt bruk. Promo Det fine med denne ...
 • Når lesing er vanskelig -leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...vidregående, yrkesfag, voksenopplæring eller opplæring i yrkeslivet, eller andre som jobber eller skal jobbe med unge og voksne som trenger leseopplæring. "Når lesing er vanskelig  -leseopplæring på grunnleggende ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk testbatteri laget med tanke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!