Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2261 - 2270 av 2364 treff.

 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  «PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges i de årlige statsbudsjettene. Som en del av opplæringssektoren i Norge skal Statped bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...uttrykke seg muntlig Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig som skriftlig. Mange strever med å formulere seg, med å ha sammenheng i det de vil formidle, og med å huske ...
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  ...tilhøre en klasse eller en gruppe (opplæringsloven §8-2).  Inkluderende undervisning har mange aspekt som omfatter alt fra holdninger i samfunn og skole og ned til praksis minutt for minutt i klasserom og ...
 • Velge team og kanal fra appen på pc

  18.09.2020 | Kapittel

  ...timene vises i en trestruktur. Det gjør du under Innstillinger > Generelt. Når rutenettvisning (Vis som liste) er valgt, bruker du pil høyre for å åpne og vise kanallisten og pil venstre for å lukke den ...
 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner som lysstyrke, leservisning og diktering ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for ...
 • Tilleggsvansker

  13.06.2022 | Kapittel

  Vansker som mange multifunksjonshemmede sliter med: Sansetap og øvrige sensoriske funksjonsnedsettelser Ernæringsvansker og fordøyelsesvansker Respirasjonsvansker (pustevansker) Epilepsi og andre sykdomstilstander ...
 • De ytre øyemusklene

  21.05.2015

  ...øynene raskt kan bevege seg dit du ønsker. Hvis en av disse nervene skades, lammes den/de musklene som styres av nerven (innerverer). Dermed blir det umulig å rette blikket i den lammede muskelens trekkretning ...
 • Epler

  08.06.2016 | Artikkel

  Skriv ut "Dette er meg" –boka. Be eleven bruke talemaskinen til å fylle ut hvert eple med et adjektiv som beskriver seg selv. Skriv hvert ord i et eple.    
 • Tegnspråket skaper trygghet

  08.06.2018 | Kapittel

  – Jentene har nok hatt ulike erfaringer, men det virker som de har vært veldig isolert og har oppholdt seg mest hjemme hos familien på grunn av kommunikasjonsvanskene. Da de kom til Tromsø, visste de lite ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!