Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 331 - 340 av 2364 treff.

 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...likevel vere vanskeleg å skilje. Typiske kjenneteikn for stamming er å repetere, forlenge og blokkere lydar og småord. Løpsk tale er kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. Både stamming og løpsk tale gir ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...individuell leseopplæring som bygger på kartlegging. Det omfatter lese- og skriveøvelser og gir læreren en evaluering for å planlegge videre undervisning. Et undervisningsopplegg som har gitt gode resultater ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...for barnets hånd. Den voksnes hånd er særlig nyttig hvis barnet skal berøre noe som kan være ubehagelig eller skremmende, som noe klissete eller et levende dyr. Hvis barnet har sin hånd oppå den voksnes og ...
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

  Informasjonsfilm for elever som kan brukes til å dele informasjon i klassen og i logopedtimer. For elever med stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik ...
 • Hva er dysleksi?

  02.06.2020 | Artikkel

  Personer med dysleksi har utfordringer med lesing og skriving som følge av en medfødt vanske. Dysleksi er en lærevanske som hovedsakelig medfører utfordringer med nøyaktig og/eller flytende lesing av ord ...
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Filmen under viser hvordan bryterstyring fungerer i Book Creator. bryterstyrt Book Creator film Elever som bruker bryter, kan bruke de fleste av funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  Embracelet er et spill som egner seg som et alternativ til litteratur i skolen. Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov. Spillet Embracelet ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker som bare ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...enkelte læringssituasjon. Faktorer som har betydning for tilretteleggingen kan være grad av hørselstap, hvilket språk eleven velger å benytte seg av og andre momenter som eleven selv legger vekt på i opplæringssituasjonen ...
 • Veksle mellom, åpne og lukke apper

  10.12.2019 | Kapittel

  ...til høyre og venstre med fire fingre Gli med en finger fra bunnen og opp til du hører en tredje poppe-lyd Sveip til høyre og venstre med en finger Sveip opp med tre fingre Øveingsoppgaver Åpne forskjellige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!