Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 341 - 350 av 2364 treff.

 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  ...kontroll på armer og bein.  Hvordan oppleves det for en elev som vrir på hodet og rekker tunge når hun egentlig vil smile? Eller som lager lyder som ingen forstår når hun vil snakke eller svare på et spørsmål ...
 • Hva er dysleksi?

  02.06.2020 | Artikkel

  Personer med dysleksi har utfordringer med lesing og skriving som følge av en medfødt vanske. Dysleksi er en lærevanske som hovedsakelig medfører utfordringer med nøyaktig og/eller flytende lesing av ord ...
 • Årsaksforklaringer

  01.03.2018 | Kapittel

  ...definerer APD som vansker med sentralnervesystemets yteevne og effektivitet i prosesseringen av auditive stimuli. BSA (2011) definerer APD som svikt i persepsjon av både tale- og ikke-tale lyd, grunnet nedsatt ...
 • Fjernundervisning og personvern

  05.04.2020 | Kapittel

  ...for elever som har et enkeltvedtak om tjenesten Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever, der foresatte samtykker til at Statped tilbyr dette  tegnspråkopplæring for foreldre som følger kursrekken ...
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese. Rett til lån og bruk Elever har rett til å låne og bruke skolelydbøker hvis de har svekket syn  dysleksi eller andre lesevansker ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...for barnets hånd. Den voksnes hånd er særlig nyttig hvis barnet skal berøre noe som kan være ubehagelig eller skremmende, som noe klissete eller et levende dyr. Hvis barnet har sin hånd oppå den voksnes og ...
 • Spleiselaget Byen

  22.01.2018 | App

  Spleiselaget Byen er et pedagogisk spill som gir en ny innfallsvinkel til kunnskap om samfunn, skatt og arbeidsliv for elever i ungdomsskolen. Formålet med spillet er å lære hvordan et samfunn fungerer ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...umiddelbar tilbakemelding, noe som kan forbedre læringsopplevelsen  repeterende trening på spesifikke ferdigheter Denne praksisen kan gjøre det mulig å overføre sosiale ferdigheter som læres i VR til interaksjoner ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...enkelte læringssituasjon. Faktorer som har betydning for tilretteleggingen kan være grad av hørselstap, hvilket språk eleven velger å benytte seg av og andre momenter som eleven selv legger vekt på i opplæringssituasjonen ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  Embracelet er et spill som egner seg som et alternativ til litteratur i skolen. Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov. Spillet Embracelet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!