Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 2584 treff.
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  Skjermbilde fra appen Swift Playgrounds Hvordan virker den? Swift er et programmeringsspråk som er utviklet av Apple. For å gjøre det enkelt og attraktivt å lære Swift, har Apple også utviklet Swift Playgrounds ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner mellom barna er videofilmet og analysert. Barnas interaksjoner ser ut til å handle om å finne en rytme, i studien identifisert som henholdsvis ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...han eller ho opplever taleflytvanskane som utfordrande i møte med nye omgjevnader og personar. Spør kva som er utfordrande og ver lyttande. Tilby å vere med som støtte undervegs. Avtal gjerne eit møte ...
 • Synsnedsettelser før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  ...synsnedsettelse kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets utvikling på disse områdene.
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...i stedet for «Jeg legger dette der borte». Unngå å bruke ord som «hit og dit», «gjør sånn», «her og der». Legg til rette for et godt lydmiljø ved å unngå unødig støy når du skal formidle viktig informasjon ...
 • Petra vil bli dyrlege

  09.12.2016 | App

  Bildebok-app med norsk tegnspråk, tale og tekst. Petra er fire år. Hun har en mor som er dyrlege. Petra vil også bli dyrlege når hun blir stor.  Kevin Eide Edvardsen forteller historien på norsk tegnspråk ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  Dette er tiltak som anbefales benyttet til barn med språkforstyrrelser av logopeder, spesialpedagoger, lærere eller andre kvalifiserte faggrupper som jobber tett på barnet, ungdommen eller den voksne.
 • Evernote

  20.09.2019 | App

  ...én plass. Notatene organiseres i oversiktlige notatbøker som du kan lage ved hjelp av ulike formater som tekst, tegning, video, foto og lydopptak. Innholdet i notatene er søkbart, og du kan hente frem ønsket ...
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...hva som er forventet, vil ofte utløse stress. Læringsmiljøet må tilrettelegges når elever med autisme skal undervises sammen med klassen. Eksempel på god tilrettelegging:  Tydelig klasseledelse som skaper ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...med ervervet syns- og hørselstap eller døvblindhet kan de språklige uttrykksformene variere. Lydforsterket talespråk, tegnspråk, taktile tegn, håndalfabet og haptisk kommunikasjon kan være innfallsvinkler ...