Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 71 - 80 av 2364 treff.

 • Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

  04.09.2019 | Kapittel

  Mellomrom I JAWS kan du også bruke funksjonen Tekstanalyse. Den gir blant annet informasjon om mulige feil som flere påfølgende mellomrom og manglende begynnelse eller slutt på parenteser. Du finner mer informasjon ...
 • Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans

  17.08.2016 | DVD

  ...så frekt! Muldvarpen bestemmer seg for å finne synderen.Historien om den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans, er blitt en av vår tids største barneboksuksesser. Forfatter ...
 • For deg som venter et barn, som vil bli født med en spalte

  31.05.2021

 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  Barn som helt eller delvis mangler talespråk, og som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er i risiko for ikke å utvikle vennskap i samme grad som jevnaldrende som følge av kommunikasjonsutfordringer ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...skolen til elever som brukte alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Studien tok utgangspunkt i følgende tre forskningsspørsmål: Hvilke typer aktiviteter samhandler elever som bruker ASK, og medelever ...
 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  ...spillet være en motiverende måte å styrke disse ferdighetene på. Dette kan blant annet gjelde elever som er flerspråklige, barn med forsinket språkutvikling eller elever med ulike utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Sang som middel for å avhjelpe dysartri

  28.06.2022 | Kapittel

  ...en måte å jobbe på som er lett overførbar til pasienten/eleven selv, og han eller hun vil ofte gjennomføre øvelsene også utenfor logopedtimene. Forslag til en gjennomføringsmåte som ivaretar de ulike aspektene ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  Statped mottok i 2017 «Oppdragsbrev Statped S 01-17 - Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde». Oppdraget bestod av seks deloppdrag, og hadde en samlet varighet på tre år. Fristene ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av å være for alene. Det blir også svært sårbart ...
 • Søvn og små barn som er blinde

  22.05.2018 | Artikkel

  I denne veilederen gir vi råd som kan hjelpe foresatte å etablere en stabil døgnrytme og bedre nattesøvnen hos små barn som er blinde. Barn som er blinde, kan ha utfordringer med nattesøvnen. En grunn ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!