Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 961 - 970 av 2363 treff.

 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...visa korleis ein person som bruka skjermlesar og leselist kan bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Det er ofte blitt sagt at Chromebook er heilt ueigna for personar som er blinde. Heile dette heftet ...
 • Mobilitetsstokker og markeringsstokker

  16.10.2013

  ...blinde og svaksynte skal ta seg fram så trygt, effektivt og selvstendig som mulig. Mange synshemmede betrakter den hvite stokken som et av deres viktigste hjelpemidler. Enkelte vegrer seg imidlertid mot ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...slik at dere kan ta den i bruk i deres arbeid.   I denne ressursen får dere i laget rundt personen som bruker ASK råd om hvordan dere kan planlegge og jobbe systematisk med oppfølging av ASK tiltak og egen ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...funksjonsnedsettelse, oppsummerer mye av det Statped fant når det gjelder tilrettelegging for barn og unge som har hjemmeskole. Forsikre deg om at alle elevene har digitale forutsetninger for å delta i undervisningen ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...det er å ha god kontroll og smidighet i kjeven, leppene og tungen. Sørg for god munnåpning slik at lyden kommer ut. En klar artikulasjon har stor betydning for forståelsen av hva du sier. Noen øvelser i ...
 • En ny hverdag med diktering

  09.05.2018 | Video

  For barn og unge som har en ervervet hjerneskade kan bruk av diktering være et viktig verktøy i skolehverdagen. Mathias går i 7. klasse på Nyplass skole i Lindesnes, og har en ervervet hjerneskade. Han ...
 • Kartlegging av alternativ og supplerende kommunikasjon

  08.06.2020 | Artikkel

  Å kartlegge, er en prosess hvor man innhenter informasjon som hjelper oss til å ta gode valg når det tilrettelegges for kommunikasjon. Når vi kartlegger ASK-behov, trenger vi å innhente kunnskap om både ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...lærer de norsk som et andrespråk eller som et parallelt språk til morsmålet sitt. Innenfor pedagogikken har vi vært opptatt av at disse elevene har et annet utgangspunkt for læring enn elever som har overlappende ...
 • God struktur og umiddelbar respons

  14.09.2020 | Kapittel

  ...med overordnede mål som igjen er brutt opp i delmål. Dette gir god struktur med tydelige kriterier for hva som må være på plass for å komme videre. Spill gir også tilbakemeldinger som er konstruktive og ...
 • Scratch web-basert

  19.08.2021 | Kapittel

  ...er et blokkbasert programmeringsspråk. Det kan brukes til å utvikle animasjoner, spill og historier som du deretter kan dele med andre. Scratch-appen fungerer på den måten at du drar blokker fra en meny ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!