Til hovedinnhold
Viser 1611–1620 av 2487 treff.
 • Synstap og berøring

  17.03.2017 | Veileder

  ...kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn. Berøring er den første formen for kommunikasjon mellom barn og foreldre. Berøringssansen har særlig stor betydning for barn med synsnedsettelse fordi ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  ...mulig hørseltap. Se hvordan screening av hørsel skjer hos nyfødte.  Helsestasjon følger vanligvis opp med screening av sansene hørsel og syn. Ved mistanke om nedsatt hørsel blir barn og foreldre henvist til ...
 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...grunnopplæringa blir nådd. Statped enkelt forklart Kommunar og fylkeskommunar har ansvaret for at barn og elevar med varige og omfattande behov for særskild tilrettelegging får gode, tilpassa barnehage- og opplæringstilbod ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset ...
 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...ut fra barnets alder. Observasjonsskjema må brukes sammen med fagboken om Tras. Det finnes også papirversjon av skjemaet samt en tiltaksbok med tips og ideér. Bøkene og papirversjon av skjemaet bestilles ...
 • Psykososiale vansker

  23.10.2019 | Kapittel

  ...mobbing, endringer i livet eller en kombinasjon av flere årsaker. Dette viser seg gjennom vansker med sosialt samspill, konsentrasjonsvansker, aggresjon, utagering/innagering, depresjon, skolevegring eller ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...startes opp. Overganger Overgangene handler om å «lande» eller avslutte en aktivitet og komme i gang med en annen aktivitet. Disse situasjonene kan være kaotiske. For barn som har manglende impulskontroll ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  Et gjettespill: Hva er tegnet? Vippekort som viser tegn med bevegelse er svært populære blant barn. VEND & VIPP består av 30 slike vippekort. Spillkortene har en illustrasjon av et dyr på den ene siden ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...tidligere begrepet spesifikke språkvansker) Utviklingshemming Fellestrekk i vanskebilde hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser Ulike diagnoser baserer seg på symptomkriterier, og en diagnose kan settes ...