Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 2487 treff.
 • Legg på med på/av-knappen

  12.05.2015 | Kapittel

  ...som standard. Ønsker du å bruke på/av-knappen (skjermlåsknappen) til å avslutte en telefonsamtale med, aktiverer du denne funksjonen her.
 • Opplesning med Engasjerende leser i Word

  09.02.2021 | Kapittel

  ...kan redigere i dokumentet, selv om du er i modus for Engasjerende leser. SKJERMOPPTAK 21 Opplesning med Engasjerende leser i skrivebordsversjonen av Word   Oppgaver Nettleserversjonen av Word (Word Online) ...
 • Hvordan fungerer opplesning med Windows skjermleser?

  09.02.2021 | Kapittel

  ...menyen for skjermleser skal vises hver gang du starter skjermleser. Skjermleseren kan brukes sammen med Windows forstørringsprogram. Det er mest aktuelt å bruke skjermleseren hvis det er behov for mer talestøtte ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra Statped. Les rapporten «Nærskoleprinsippet og inkludering av barn med særskilte ...
 • Lese digitalt med tilpasninger i operativsystemet

  02.09.2019 | Kapittel

  Windows for elever med svaksynthet på statped.no: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/tilpasninger-i-windows-for-personer-med-nedsatt-syn/tilpasningsmuligheter-i-windows-for-personer-med-nedsatt-syn/ ...
 • Programmering for elever med særskilte behov

  07.06.2022

 • Inkluderende og skapende undervisning med AR-teknologi

  07.06.2022

 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...læring for alle elever. Erfaringsbasert læring kan være spesielt nyttig for elever med særskilte behov. Erfaringer med Minecraft video Læreplanverket om å utforske og skape Under opplæringens verdigrunnlag ...
 • Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...videregående opplæring med synssvekkelse eller blindhet. Statped kan gi kurs til foreldre og pedagogisk personale parallelt. Mål Kurstilbudet skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi elevene et ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  Kurset er for voksne med synsvansker som har rettigheter etter opplæringsloven. Tilbudet er for voksne personer med progredierende synsvansker, nysynshemmede og andre med synsvansker som har rettigheter ...