Til hovedinnhold
Viser 2101–2110 av 2487 treff.
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...mellom typiske lesere og lesere med dysleksi i håndteringen av multimedielæring. Bakgrunn Lesing på nett stiller større krav til leseren enn lesing av en enkelt side med tekst, fordi det i tillegg krever ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...hentet fra Berndt og McCandless (2009).  Målsettingen med denne studien var å identifisere og beskrive vennskap mellom elever som bruker ASK og medelever i skolen. Forskningsspørsmålene som ligger til grunn ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsen. Bekreft gjerne først en følelse hos barnet med ord, stemmebruk, gjenstand eller berøring, før du begynner å beskrive og utforske følelsen nærmere. Med lei seg-stemme: «Å, nå høres du ordentlig lei deg ...
 • Spleiselaget Byen

  22.01.2018 | App

  ...ny innfallsvinkel til kunnskap om samfunn, skatt og arbeidsliv for elever i ungdomsskolen. Formålet med spillet er å lære hvordan et samfunn fungerer. Elevene får i oppdrag å være Byens borgermester. De ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...er vant til det. En fordel med linjemodus er at knapper plassert ved siden av hverandre i en dialogboks, står på samme linje på leselisten. Du kan aktivere ønsket knapp med en markørhentetast. Strukturmodus ...
 • Synsbanene og synssenteret i hjernen

  21.05.2015

  (nasale halvdeler) over til motsatt side. De kryssede nervefibrene fortsetter bakover til hjernen sammen med fibrene fra det andre øyets tinningside (temporale) halvdel.   Denne krysningen gjør at synsinntrykk ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...lagring foregår i skyen. Det er mulig å arbeide med Chromebook uten ha Internett, men da er det flere av funksjonene som ikke vil fungere. Du må logge på maskinen med en konto fra Google. Som produksjon- og samhandlingsverktøy ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...kan beskrives som fellesskap, deltakelse, medvirkning og læringsutbytte. Med fellesskap menes her tilgang til sosialt fellesskap med jevnaldrende i det allmennpedagogiske tilbudet i eget nærmiljø. Deltakelse ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...fra dialogene Åpne eller Lagre som. Filbehandling kan også gjøres fra Filutforsker. Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), kan du kopiere ...