Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 2486 treff.
 • Søknad fra voksne brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

  20.03.2017

  ...kompetanseteneste for døvblinde (nynorsk) (PDF) Brukerne, nærpersoner og andre kan ta direkte kontakt med Statped for å få lavterskeltilbud for personer som ikke er i opplæringspliktig alder. Søknaden går ...
 • Oppfølgning av psykososial utvikling for barn, unge og voksne født med spalte

  07.06.2022 | Prosessmal

 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  Statped kartlegger synsfunksjonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i kartleggingen. Når vi kartlegger ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn. Noen ganger er det behov for å skjerme barnet og ha et eget rom for lek og samvær med voksne og færre barn. Slik blir tilvenningen til barnehagens ...
 • Dysleksi og universell utforming

  08.06.2016 | Artikkel

  ...produkter og omgivelser slik at alle kan bruke de. Elever med dysleksi vil ha stor nytte av universell utforming. De som strever med å lese og skrive, skal kunne ta aktivt del i samfunnet på lik linje med andre ...
 • Lysømfintlighet (fotofobi)

  21.05.2015

  Personer med lysømfintlighet eller fotofobi blir lett blendet og kan føle sterkt ubehag i omgivelser med mye lys eller sterke blendingskilder. Det må skilles mellom funksjonsnedsettende blending og ubehagsblending ...
 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...sterkt svaksynte kan bruke reflektert lyd (ekko) for å orientere seg i omgivelsene. Ekkolokalisering går ut på å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter gir et hørbart ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...sentral for å registrere omgivelsene, skifte av oppmerksomheten fra ett element til et annet, og guiding av bevegelser.   Barn med skader som påvirker dorsalstrømmen kan ha vansker med å gripe et objekt målrettet ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  ...destinasjon og utforske tilbud som er i omgivelsene. Dette kan være nyttig for personer som har en synsnedsettelse. Google Maps er et navigasjonsverktøy som hjelper deg med å lage en rute og utforske de ulike ...
 • Hvordan forebygge ufrivillig skolefravær? Universell utforming og fokus på mestring for elever med nevrodiagnoser (workshop) Fortsetter etter pausen

  07.06.2022