Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 2596 treff.
 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...risikerer å ikke få med seg det som skjer i klasseromsundervisningen. For å tilrettelegge best mulig for individuell undervisning, er det noen huskeregler det kan være nyttig å ha med: Noen elever klarer ...
 • Skjermstørrelse

  16.03.2023 | Kapittel

  ...bære maskinen med seg? Kommunikasjonsmidler må til enhver tid være tilgjengelig for den som skal bruke den! Dette kan sikres ved god organisering og opplæring av nærpersoner i omgivelsene. Personen må ha ...
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Kapittel

  Voksne personer med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  ”. Det innebærer at vi, med ujevne mellomrom, møtes for å gi hverandre ”litt faglig påfyll og moralsk støtte” i vår ellers ”ensomme” logopedhverdag. Denne gangen jobbet vi med ”Rør-metoden” – formidlet ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...vanskeligere å hente fram fra hjernen enn andre? En database der mer enn 1600 ord er systematisert, kan være med på å gi svaret. «Ordforrådet» er nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene ...
 • Overgang til videregående opplæring

  07.07.2020 | Kapittel

  ...representerer en stor forandring for alle ungdommer. For personer med ASF vil endringer i rutiner og møtet med nye personer, omgivelser og aktiviteter kunne medføre stress og mangel på kontroll og oversikt ...
 • Tegnendring

  07.03.2023 | Kapittel

  Det er nok å si “kaldt” med bruk av intensitet og ikke-manuelle komponenter. Video: Intensitet Anstrengelse og glede kan eksempelvis uttrykkes med ansiktsuttrykk og åpen munn med sammenbitte tenner.  Hastighet ...
 • Betjening av kommunikasjonsløsninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Betjening handler om hvordan man bruker motorikken sin til å påvirke omgivelsene. Å kunne betjene kommunikasjonsløsningen sin så selvstendig som mulig krever opplæring og øvelse, både for den som skal ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...opplæring kan dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler en eller flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen ...
 • Navigasjonsapper

  05.09.2023 | Kapittel

  Det utvikles stadig flere navigasjonsapper for å støtte personer med synsnedsettelser i orienteringen. For å nyttiggjøre seg appene må man ha grunnleggende ferdigheter i orientering i tillegg til opplæring ...