Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 2486 treff.
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...og vokale tics kan diagnosen TS bli satt senere. For å sikre god utvikling er det viktig med tidlig innsats. Med tidlig innsats mener vi å kartlegge bekymringer og vansker slik at forebyggende og kompenserende ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...personer med synsnedsettelse mer oversikt og forutsigbarhet, flere påvirkningsmuligheter og dermed økt selvstendighet. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...på matta er tegnet av Gudrun Haave. promo “Hiv og hoi, Landkrabber: Finn skattemerkene, skann disse med appen Arilyn og vips er skattene å se på skjermen.” (Appen bruker AR-teknologi). Vil dere åpne skattene ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...barn med en atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er mer urolige, og aktive og mer ukonsentrerte og impulsstyrte enn forventet ut fra alder. Barna kan streve i samhandling med andre ...
 • Tema: Dyr

  03.04.2020 | Kapittel

  Video med oppgaver Quizziz ...
 • Betjening av kommunikasjonsløsninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Betjening handler om hvordan man bruker motorikken sin til å påvirke omgivelsene. Å kunne betjene kommunikasjonsløsningen sin så selvstendig som mulig krever opplæring og øvelse, både for den som skal ...
 • Ledsaging i rullestol

  23.01.2023 | Artikkel

  ...trygg ledsager som kan kjøre stolen dit man ønsker. Årsaken til dette kan være redusert syn og vansker med å kommunisere eller andre funksjonsnedsettelser. For å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  Alle barn med TS er forskjellige. Noen tiltak er til hjelp for enkelte, mens de samme tiltakene ikke hjelper for andre. Stor variasjon i vanskebildet og sameksisterende vansker kan skape behov for periodevis ...
 • Tema: En sommerdag

  20.04.2020 | Kapittel

  Håndformfortelling med 5-hånd + oppgaver  ...
 • Tema: Håndformfortelling

  20.04.2020 | Kapittel

  Håndformfortelling med L-hånd + oppgaver Håndformfortelling med V-hånd + oppgaver Håndfornfortelling med haikehånd + oppgaver ...