Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 2584 treff.
 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...mange elever kan mobiltelefonen være et uunnværlig læringsverktøy i klasserommet. Marina og Christian, som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en ...
 • Sette som standard

  09.02.2021 | Kapittel

 • Sette som standard

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan også sette en bestemt skrifttype og skriftstørrelse som standard. Word vil da alltid åpnes med de innstillingene du har valgt, og du slipper å endre hver gang. Velg ønsket skriftstørrelse og skrifttype ...
 • Aktive hender som undersøker

  07.09.2022 | Kapittel

  Hånd møter hånd - koordinering av hender Tenkt på nytten av å bruke hånden som referansepunkt. Mange aktiviteter som å putte ting i en pose, kneppe knapper, ta syltetøy på teskjea og skjære opp en agurk ...
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer og teknologi er eit sentralt ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...hvordan fysioterapeuter i økende grad kan  få i oppdrag å hjelpe barn som har blitt behandlet for hjernesvulst. Behandling av hjernesvulst består som oftest av en kombinasjon av kirurgi, cellegift og stråleterapi ...
 • Elever som bruker ASK

  27.10.2015 | Video

  Elever som helt eller delvis mangler talespråk, vil ha behov for andre uttrykksformer. Dette kalles ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon). Dette er en erfaringsfilm som viser hvordan teknologi ...
 • Elever med AD/HD trenger lærere som kan skape oversikt og struktur i skolehverdagen

  15.06.2016 | Artikkel

 • Tolken som profesjonsutøver

  07.02.2022 | Kapittel

  Alle disse viser til den minoritetsspråklige deltakeren. Med det, reduseres tolken til en person som bare utfører en tjeneste for minoritetsspråklige. Partene, altså primærdeltakerne, har behov for å ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  Modellen beskriver klasserommet som en pyramide der du i toppen finner elevene med sammensatte og langvarige behov for tilrettelegging. For å lykkes med læringsaktiviteter som fremmer inkludering, må du ta ...