Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 41 - 50 av 65 treff.

 • Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

  15.02.2022 | Kapittel

  Betoning, artikulasjon, stemmekvalitet, stemmeleie og klangfarge vil være sentrale områder å jobbe med. I 2020 kom det en ny nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens ...
 • Tolken som profesjonsutøver

  07.02.2022 | Kapittel

  ...oppleves som ufint. Der er det forventet at du hilser og byr litt på deg selv. Litteratur - Haualand 2020 ...
 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...flerfaglig tilnærming i tjenesteytingen. Endringene i Statpeds mandat er en konsekvens av Meld. St. 6 (2019–2020). Statped får redusert sin bevilgning med 150–200 millioner over en femårsperiode. Ressurser overføres ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år. Det omfatter ansatte i barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene. Marit ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...av oversetterne av Diagnostisk verktøy for taleapraksi, publisert i Tidsskrift for Norsk Logopedi i 2020. Hva er taleapraksi? Taleapraksi skiller seg fra afasi, som er en språkvanske, og dysartri, som er ...
 • PHARC

  10.06.2020 | Kapittel

  ...i 20-årene. Sammensatte problemer Vi kjenner til rundt 50 tilfeller verden rundt, 9 av de i Norge (2020). Sykdommen har en autosomal recessiv arvegang. Det vil si at man må arve genfeilen fra både mor og ...
 • Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

  10.02.2021 | Nettressurs

  ...kompetansemål i læreplan i norsk tegnspråk: Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020) Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: avlese og følge regler ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...elevar. Derfor er Statped i ein omstillingsprosess fram til 2024 for å følge opp Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Dette ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...fokus på kroppsligtaktil kommunikasjon. Skolen har med utgangspunkt i Læreplanverk for kunnskapsløftet 2020, utarbeidet en lokal læreplan som er utvidet og tilpasset elevenes kombinerte sansetap. Lokal læreplan ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...problemløsing handler om at elevene utvikler en løsningsmetode på et problem de ikke kjenner fra før (Udir, 2020). Algoritmisk tenkning er her viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!