Til hovedinnhold
Viser 2211–2220 av 2596 treff.
 • Læring i utemiljøet

  21.09.2023 | Kapittel

  Mange barn med medfødte syns- og hørselsvansker har stor glede av friluftsaktiviteter, og mange liker å være ute i vær som «kjennes», som eksempelvis regn og vind. Turer i terreng som ikke er for utfordrende ...
 • Organisering og planlegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...opplæringen i klasserommet. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke grupperom sammen med medelevene. I andre sammenhenger kan eleven ha behov for individuell opplæring. Hvilket arbeidssted ...
 • Luper og kikkerter

  02.10.2023 | Kapittel

  ...suppeposen. Både bordluper og lommeluper kommer med og uten lys. Lupebriller Luper kan også monteres i brilleinnfatning og kalles da lupebrille. Fordelen med disse er at begge hender er fri. Kikkerter Kikkerter ...
 • Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  30.05.2023 | Kapittel

  Når et barn skal lære seg å skrive er det første trinnet mulighet til å prøve ut og eksperimentere med skrift selv. Denne perioden bruker barn flest ofte 2 – 3 år på – fra de første kruseduller på papiret ...
 • Trinn 3 Bokstaver i rekke

  30.05.2023 | Kapittel

  Håndskrevne eller typede rekker av bokstaver, ikke gruppert i ord. Eksempler med tastatur: ttttttkshpppns Edvard skribler på bestemors mobiltelefon Personer på dette nivået er fortsatt begynnende skrivere ...
 • Trinn 8 Setningsledd på mer enn tre ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...arbeid med utgangspunkt i minileksjoner om «én god setning». Nivå I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som:  Aktiviteter med leseforståelse (bevisstgjøring i å lese med sin indre ...
 • Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

  30.05.2023 | Kapittel

  Modellere hvordan stille spørsmål til egen tekst. Hva er spennende for andre å høre om? Lag liste med De fem beste! For eksempel de fem beste filmene, lekene, dataspill, actionhelter, dyr, musikk osv.
 • Hydrocephalus

  10.06.2020 | Kapittel

  ...hydrocephalus kan være blødninger, ryggmarksbrokk, hjernehinnebetennelse, cyster med spinalvæske og svulst. Hos barn med Dandy Walker syndromet er hydrocephalus en vanlig tilstand. Vanligvis innebærer denne ...
 • Partnerassistert skanning

  10.09.2019 | Kapittel

  ...som ofte brukes av mennesker med store motoriske- og kommunikative utfordringer. Partnerassistert skanning er en viktig betjeningsform for mennesker som har vanskeligheter med å bruke teknologi – gjerne ...
 • Brytere - hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltakelse

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...når det gjelder å gi personer med multifunksjonshemming aktiv medvirkning. Heftet er basert på mange års erfaring fra arbeid med opplæring og aktivisering av mennesker med multifunksjonshemming, og fra ...