Til hovedinnhold
Viser 2481–2490 av 2588 treff.
 • Pitbull-Terje går amok

  23.02.2016 | DVD

  ...skal ta tilbake bunkeren. Skynd deg og snurr film, å se hva som skjer når Jim inngår et samarbeid med en skummel type som kaller seg Pitbull-Terje. Bakgrunn Historien berører tema som mobbing, alkoholisme ...
 • Planer i Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...bli engstelige ved uforutsigbare hendelser. Gode planer gjør også informasjon tilgengelig for elever med sansetap og lese- og skrivevansker. dagsplan for annerledesdag film Gå til bookcretor.com for å lese ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...stemmeleiet ikke kan endres for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne ...
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig måte. Det vi formidler, er ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...knyttet til å identifisere barn og unge som trenger spesialpedagogisk hjelp. Det primære formålet med avhandlingen er å bidra til forskningsbasert kunnskap om språklige ferdigheter på første- og andrespråket ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...vært ulike. Målet for oppdraget var først og fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner ...
 • Innledning

  11.05.2015 | Kapittel

  ...nærmest opplest og vedtatt at tilgjengeligheten for blinde var relativt dårlig i Android, sammenlignet med tilgjengeligheten i iOS-produktene fra Apple – og det var korrekt. Blant annet fantes det ingen mulighet ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...innebærer å dele, hjelpe hverandre og å være gjensidig avhengig av hverandre. En annen viktig side med samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...språkvanskene opptrer sammen med andre vansker. ESSENCE-perspektivet innebærer at man bør forvente at tidlig avdekkede sammensatte vansker overlapper hverandre. Det er derfor viktig med en bred kartlegging og ...
 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  ...forsvinne i perioder og så komme tilbake. Det er vanligst at de første ticsene opptrer i 5–7 – årsalderen, med de kan vise seg både tidligere og senere enn dette. Studier har vist at TS har en arvelig komponent ...