Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 131 - 140 av 314 treff.

 • Kommunikasjon

  23.08.2017 | Kapittel

  ...naturlig nok ha interessante stimuli. Interessekartleggingen viser hvilke sansestimuli som får oppmerksomhet og virker motiverende.  Når det gjelder øvrige ferdigheter, er det slik for oss alle at vi, ut ...
 • Nattevåk

  23.05.2018 | Kapittel

  Hvis barnet stimuleres for mye på natten kan det hende det våkner enda mer. Ved å gi for mye oppmerksomhet på toppen av REM- søvn, er det en risiko for at vi begrenser barnets mulighet til å falle i dypere ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  Dorsalstrømmen kan kalles hvor-strømmen. Denne er sentral for å registrere omgivelsene, skifte av oppmerksomheten fra ett element til et annet, og guiding av bevegelser.   Barn med skader som påvirker dorsalstrømmen ...
 • #døv

  20.03.2017 | Nettressurs

  ...samlingen av originalfortellinger på tegnspråk. Fortellinger på tegnspråk som er fortalt av døve selv, anses som et viktig bidrag for å å styrke hørselshemmede barn og ungdom sin identitetsdannelse. De er også ...
 • Hva bør jeg velge – mobiltelefon eller nettbrett?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...på en berøringsskjerm, der vi skriver litt om berøringsskjerm ut fra et mobilitetsperspektiv. Vi anser at mobiltelefoner har noen fordeler framfor nettbrett. At en kan ringe med dem er i seg selv et fortrinn ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...til og kunnskap om inkluderende pedagogikk tilpasset opplæring inkluderende læringsmiljø rette oppmerksomheten mot lederrollen i barnehager og skoler og betydningen ledelse har for en inkluderende barnehage ...
 • Om Engasjerende leser

  09.02.2021 | Kapittel

  Engasjerende leser er en funksjon som finnes i flere Office-programmer. Vær oppmerksom på at det finnes ulike veier til å finne Engasjerende leser avhengig av hvilken versjon du har av programmet. Som ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...våre nettsider.   For barn med ASF som benytter hørselstekniske hjelpemidler er det viktig å være oppmerksom på at noen kan ha en sensitivitet overfor lyd som det må tas hensyn til. Barn med ASF og hørselstap ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  ...forhold som kan påvirke lese- og skriveutviklingen er: Språklige ferdigheter Konsentrasjon og oppmerksomhet Syn eller hørsel Generelt evnenivå Leseerfaring Motivasjon Opplæringen som er gitt. Mange elever ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...hjerneskade hos barn og unge får ofte konsekvenser for skolehverdagen. Mange sliter med hukommelse, oppmerksomhet, tempo, trettbarhet, regulering, syn og sosial fungering.  Hvert år blir cirka 1.600 barn og ungdom ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!