Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt
Du kan også søke etter: art sti vennskap og inkludering

Viser 161 - 170 av 319 treff.

 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll. Poengskåre på 35 poeng eller mer kalles for ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet og bevissthet knyttet til muskelbruk og generelle muskelspenninger i taleapparat og kropp. Med ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  Elefanten som helhet ble helt ubegripelig for dem.  For et blindt barn er det komplisert å ha felles oppmerksomhet om noe utenfor seg selv. Foreldrenes og pedagogens evne til å utvide verden for det blinde barnet ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...befolkningen med matematikkvansker. Dyskalkuli og matematikkvansker har fremdeles ikke fått samme oppmerksomhet som dysleksi. Dermed blir mange misforstått og får ikke den hjelp de trenger og har krav på. Dyskalkuli ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  ...variasjonsgruppen» mener vi barn som ser ut til å fungere uten å ha store vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og kontroll og regulering. Kartlegg ved uttalt bekymring Når et barn har gjennomført denne kartleggingen ...
 • Aktive hender som undersøker

  07.09.2022 | Kapittel

  ...press på albuen når barnet skal føre kniven for å skjære brødskiven i to. For å oppnå felles oppmerksomhet kan du ta barnet på fanget med barnets rygg mot din mage. Legg hendene dine forsiktig over barnets ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...viktig å tenke plassering av slike rom i forhold til rom hvor det vil bli krevd konsentrasjon og oppmerksomhet. Elever med spesielle behov for et godt lydmiljø trenger også rett plassering av undervisningsrommet ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...personer i å ta i bruk ASK og utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap,ferdigheter og oppmerksomhet overfor barrierer. Det krever også: en kommunikasjonspartnere som bruker ASK, slik at personen ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...partneren blir et aspekt av utredningen. Kognitive ferdigheter manifesteres i øyeblikk av felles oppmerksomhet. Uttrykk synliggjør kapasiteter, men gir også muligheter til å estimere skjematiske ferdigheter ...
 • Guktie dïenesji bïjre syökedh Statpedeste?

  02.01.2015

  Datne barkoem åtna PP-dïenesjisnie? Ajve akte «tjaangemeokse» Statpeden dïenesjidie. Edtja dïenesji bïjre syökedh ohtsemegoeren tjïrrh maam sæjrosne statped.no/soknad gaavnh. Ohtseme dïenesji bïjre seedtesåvva ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!