Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast art avt

Viser 171 - 180 av 314 treff.

 • Aktivere Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  Zoom aktiveres med en knapp under innstillinger - tilgjengelighet.  Når Zoom er aktivert, slår du forstørringen på og av ved å dobbeltklikke med tre fingre på skjermen. Forstørret bilde flyttes ved å dra ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...skape strukturer i samspill som gir erfaringer og kommunikasjonsferdigheter, for eksempel delt oppmerksomhet, turtaking og enkle intensjonelle ekspressive uttrykk understøtte mulighet til å delta, involvere ...
 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet å oppleve verden med reduserte sanser oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting i kommunikasjon sosiale relasjoner, læring og utvikling i teori og praksis ...
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...kollega snakke til en som hører dårlig? være i samme rom som den du snakker med sørge for å få oppmerksomhet før du begynner å snakke være nær når du snakker ha blikkontakt – la munnen være synlig (det er ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...for alle, men kan være avgjørende for god læring for personer med behov for støtte knyttet til oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, forutsigbarhet og oversikt. Lydfiler: Notater i iOS har ikke lydfil-funksjon ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...fungering, mens andre har mest fokus på motoriske eller språklige sider ved barnets fungering. Vi gjør oppmerksom på at enkelte barn vil kunne komme innenfor denne kategorien som et resultat av eksempelvis store ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...ser eleven og ikke diagnosen. Det er ingen elev som «er TS», eller som har tics bare for å få oppmerksomhet. Det er varierende kunnskap om TS i skolen, men mange skoleansatte har hørt om tics, og mange ...
 • Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

  28.11.2016 | Artikkel

  ...del av kunnskapsgrunnlaget for satsingen «Vi Sprenger Grenser». Satsingen skal bidra til å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemming. Generelt viser ...
 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...juktie reaktoe sjïehtedamme lïerehtimmiem åadtjodh. Gosse jienebh tsagkesh seamma tïjjen, dellie dah akte ellies jïh gellielaaketje learoetsagkese sjidtieh. Statped bijjiemaahtoem faalehte gelliesåarhts learoetsagkesi ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...skaffe seg informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette synshemmede med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer og bit-for-bit-informasjon. Mange får dermed ikke den oversikten ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!