Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 358 treff.
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...leser sammen med seende. På samme måte som du gjør seende oppmerksom på den trykte skriften i boka kan du støtte den blinde til å bli oppmerksom på punktskriften. Taktile bøker Lag følebøker/taktile bøker ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...forståelse. Avkoding innebærer å lese ord og setninger riktig, uten at det i seg selv krever oppmerksomhet og anstrengelse. Å forstå innebærer å kunne hente ut riktig informasjon, forstå forfatterens språkbruk ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...familie hvis en elev strever i den grunnleggende leseopplæringen. Av samme grunn bør man være ekstra oppmerksom på lese- og skriveutviklingen hos barn hvor nære familiemedlemmer har dysleksi.   Muntlige språkferdigheter ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...organiseres på, viser seg å påvirke barnas deltakelse i barnefellesskap. I diskusjonen rettes oppmerksomheten særlig mot hvordan spesialpedagogiske hjelpetiltak bidrar til å skape særlige vilkår for de yngste ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...språklige felleskap. I situasjoner der det kreves tolk for å få til dette, må barnehagelærer være oppmerksom på barnet og påse at kommunikasjonssituasjonen fungerer. Samhandling via tolk må erfares, prøves ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  22.08.2023 | Kapittel

  ...reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker energi på å oppfatte synsinntrykk. Vi anbefaler at skolen legger vekt ...
 • Selvstendig lesning

  30.05.2023 | Kapittel

  ...lesestoff til en utfordring. Eleven kan også ha utfordring med for eksempel finmotorikk, syn, oppmerksomhet og aktivitetsnivå, noe som vil kreve tilpassing med tanke på hvordan velge bok, og hvordan han ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  09.06.2023 | Kapittel

  ...leser sammen med seende. På samme måte som du gjør seende oppmerksom på den trykte skriften i boka kan du støtte den blinde til å bli oppmerksom på punktskriften. Taktile bøker Lag følebøker/taktile bøker ...
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...og dårlig balanse. Det er viktig at de som arbeider i barnehage og skole, eller arbeidsgiver er oppmerksom på at det å konsentrere seg om å oppfatte lyd og visuelle stimuli, er energikrevende. Mange barn ...
 • Hvorfor overganger er vanskelige for de som har autisme

  08.07.2020 | Kapittel

  ...seg til noe nytt. Vansker med å forestille seg fremtidige hendelser Redusert evne til å dele oppmerksomheten mellom flere ting. Vansker med å holde oversikt, og overganger forstyrrer oversikten. Økt trettbarhet ...