Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 201 - 210 av 228 treff.

 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barn med CI, forklares bare 40–65 % av variasjonen i talespråkutviklingen med varigheten av døvhet, alder ved implantasjon, hvor lenge CI har vært i bruk, og hørselsrest før implantasjon (Lian, 2008). Barnets ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  Hun tar utgangspunkt i seende barns lek og lærer det blinde barnet enkle rolleleker ut fra barnets alder og tema. I begynnelsen synes ikke barnet alltid at leken er morsom. Pedagogen må evne å se barnets ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  31.08.2017 | Artikkel

  ...avhengig av flere forhold, eksempelvis erfaringer med språkene (tid og kvalitet på erfaringene), alder, opplæring og stimulering, samt kunnskaper og ferdigheter de allerede har i og gjennom førstespråket ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...en spalte som også går gjennom ganen, foretar logopedene faste talespråkutredninger ved ulike alderspunkt i tiden frem mot og etter skolestart. Disse utredningene beregnes å vare cirka en time, og er som ...
 • Samlingsstund

  28.08.2014

  ...tapsoppvelser for enkeltbarn. Skal dere samle hele avdelingen, eller skal dere dele opp barna i grupper etter alder og modning? Barn med høyt aktivitetsnivå og oppmerksomhetsproblematikk profiterer ofte på forutsigbarhet ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...høye krav. Å kunne tilrettelegge individuelle mål for læring ut fra hva den enkelte forstår ut fra alder, modning, erfaringer og kognitiv utvikling er viktig, og ikke alltid lett. Kartleggingsverktøy Et ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...og individuelle tilpasninger. Faktorene som skaper stress hos barnet/den unge kan endre seg med: • alder • skifte av miljø • overganger • dagsform Stressreaksjonene hos barnet/den unge vil også endre seg ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...relevans for eleven. Det er også viktig å lytte til elevens egne forslag og ta hensyn til det jevnaldergruppen er opptatt av. Opptrening av sosiale ferdigheter må ses som en prosess, og gjentatte positive ...
 • Tiltak for blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barnet (Janson 1997, Ingsholt, 2016). Anette Ingsholt sier i sin bok, "Ser du meg?" at med stigende alder må barnets hverdag mer og mer bestå av samspill med jevnaldringer, som hos seende barn.    Venner ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...virke negativt inn på utviklingen av ordforrådet, fordi lesing er en viktig kilde til ordlæring i skolealder. Dermed risikerer elever med dysleksi å bli hengende etter i ordlæringen, selv om vanskene i utgangspunktet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!