Søk | www.statped.no

Viser 261 - 270 av 593 treff.

 • Underlag til roboter

  19.08.2021 | Kapittel

  ...sammenhengen. En typisk oppgave kan være at roboten skal programmeres til å flytte seg fra et sted til et annet på underlaget. Da må eleven planlegge en vei som de deretter må programmere roboten til å utføre.
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...oppleve at en del standard-apper som leveres med enheten ikke fungerer godt med skjermleseren, blant annet fordi enkelte knapper og kontroller mangler forståelige navn som sier hva de skal brukes til. Dermed ...
 • Å berøre barn som ikke ser

  17.03.2017 | Kapittel

  ...skje gjennom nærhet og kroppskontakt. Bevegelse og blikk kan formidles gjennom andre sanser, blant annet gjennom hørselen eller ved å bli tatt på. Små barn blir bevisst på egen kropp når vi berører kroppen ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er barn med i bildet. Det er vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter.
 • Digitale verktøy for tekstprogrammering

  02.12.2022 | Kapittel

  ...enten alene eller i kombinasjon med skjermforstørring. Anbefalingene gjelder for Windows hvis ikke annet er nevnt: Visual Studio Code (JAWS, NVDA) Spyder (JAWS, NVDA) Notepad++ (JAWS, NVDA, Supernova) PyDev ...
 • Hei!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...sier «hei!», og alle elevene svarer etter tur. Begynn så med andre aktiviteter. Ha avtalt med en annen person som gruppa kjenner at han/hun skal komme inn i lokalet og hilse med et tydelig «hei!». Ha forventninger ...
 • Preposisjoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...etter språknivå.  Preposisjoner Preposisjoner sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet. Begynner Av og på Den klønete apen Litt øvet Lære i og på Over og under Preposisjoner som viser posisjon ...
 • Den klønete apen

  08.06.2016 | Artikkel

  ...de dukker opp i historien. Modellere ordene dersom eleven ikke kan finne dem. Du kan også skjule annet vokabular så bare ordene for historien vises. Les boken igjen og be eleven til å lage sin egen "Klønete ...
 • Hvorfor bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...læringsressurser med appen, kan du ta hensyn til elever som har behov for å få fagstoffet forklart på en annen måte. Du kan lese inn teksten, legge til ordforklaringer og lenker. Du kan også trekke inn lokale ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...planlegging, oppgaveløsning og regulering av adferd ved å: strukturere og gi oversikt over fagstoff og annen informasjon. For eksempel fysiske steder og plassering. støtte til å sortere informasjon gi støtte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!