Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 49 treff.

 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

   se våre nettsider, er en hørselsvanske som skyldes dysfunksjon i auditiv prosessering. Graden og arten kan variere og være forskjellig fra barn til barn. For barn med hørselstap kan det være aktuelt med ...
 • Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

  14.02.2017 | Artikkel

  ...ideene, oppgavene og gjøremålene. Les mer om GTD Les mer: Allen, D. (2012). Getting Things Done: The art of stress-free productivity. London; Penguin Books. Smarttelefon for unge med ADHD. Regional kompetansetjeneste ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...stor betydning om vi skal ivareta den subjektive siden ved inkludering. Ifølge Barnekonvensjonens art. 3, har barn rett til å gi uttrykk for sitt syn i alle saker som angår dem selv, og deres synspunkter ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...ordforråd og logisk tenkning før skolestart.  Matematikk beskrives tradisjonelt som tall, brøk, regnearter og funksjoner. Men ideen i all matematisk tenkning er å resonnere seg fram til antagelser ved å ...
 • Digital mobbing

  22.09.2016 | Bok/hefte

  ...positivt. Erkjenn og vær forberedt på at digital mobbing kan være svært ille og at det kan være av en art som gjør det ekstra vanskelig, for ikke å si umulig, å fortelle det til en voksen. Erkjenn at det er ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...ha fokus på. For de foresatte er det viktig å tilegne seg økt kunnskap om stamming og hvordan den arter seg for det enkelte barnet. Videre bør en ha god og aktiv dialog med både logoped og skole. Les mer ...
 • Video transcription Aasen, Vik, Benonisen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...practices. We concentrate on how to stimulate for braille and practical solutions within topics as arts and crafts, making books, using tactile symbols and schedules. Adaptation of games to a tactile mode ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  Bradley, R. & Newbutt, N. (2018), "Autism and virtual reality head-mounted displays: a state of the art systematic review", Journal of Enabling Technologies, 12(3): 101-113. https://doi.org/10.1108/JET-01-2018-0004 ...
 • Video transcription Aksinja Kermauner

  18.04.2021 | Artikkel

  ...this beautiful city of Oslo. But we still have the technology. I was teaching Slovene language and art, at Center Iris Institute for blind and partially sighted children in Ljubljana. Now I'm professor ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...til orde for at også estetiske fag som kunst, håndverk og design bør tas med og A i STEAM står for art. STEM og STEAM er ikke uttrykk som er så godt kjente i Norge, men det er stort i for eksempel USA, ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!