Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asd asl
Du kan også søke etter: tematavler ast tale og lyttetrening

Viser 131 - 140 av 217 treff.

  • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

    29.03.2016 | Bok/hefte

    ...på ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved bruk av taktile symboler og planer kan ha for barn med blindhet i et heterogent ...
  • Overgang til barnehage

    07.07.2020 | Kapittel

    ...talespråk de første årene. De vil ha behov for å uttrykke seg på andre måter, med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det er særdeles viktig at barnets kommunikasjonsform blir videreført i ny barnehage ...
  • Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

    16.10.2017 | Artikkel

    ...doktoravhandling i helsevitenskap ved NTNU handler om vennskap blant elever i 1.–4. trinn som bruker ASK i skolen. Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) ...
  • Overgang mellom barnehage og skole

    07.07.2020 | Kapittel

    ...talespråk. De vil ha behov for å uttrykke seg på andre måter, kalt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). For barn som bruker ASK er det nødvendig å gi skolen god tid til å utvikle nødvendig kompetanse ...
  • Språkkista temahefter – nye språk 1

    10.02.2017 | Bok/hefte

    ...nå kommet på 13 nye språk, deriblant også norsk tegnspråk. og for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon der tegn inngår. Med kjente temaer fra livet i barnehagen, klare tydelige ...
  • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

    29.09.2020 | Artikkel

    ...talespråk, og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Internasjonal forskning tilsier at 7500 personer i Norge i alderen 0 til 19 år har behov for ASK. 5000 av dem er i skolealder ...
  • Nytt mandat

    15.02.2021 | Artikkel

    ...som syn hørsel ervervet hjerneskade kombinerte sansetap og døvblindhet tegnspråk alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Statped kan i tillegg gi tjenester i særlig komplekse saker innenfor fagområdene ...
  • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

    30.03.2020 | Kapittel

    Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet ...
  • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

    13.01.2016 | Bok/hefte

    ...kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Elever med slike utfordringer har behov for tilrettelagt opplæring som gir dem ...
  • Social Networks

    22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

    ...spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. I Social Networks plasseres personens samtalepartnere i ulike sirkler, avhengig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!