Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asd asl
Du kan også søke etter: tematavler ast tale og lyttetrening

Viser 161 - 170 av 217 treff.

 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...verbalspråk, men inkluderer også annen form for kommunikasjon. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) vil også ha bruk for at førstespråket blir aktivisert og koblet til disse kommunikasjonsmåtene ...
 • Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  Barn med behov for ASK kan, på same måte som alle andre, lære mykje av andre barn. Ein stor del av kommunikasjonen som desse barna har, er med vaksne. For at andre barn skal vere gode kommunikasjonspartnarar ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Lære på ulike måtar

  07.12.2021 | Kapittel

  Jobb saman i gruppe. Vi brukar å dele ASK-brukarane i tre funksjonelle hovudgrupper, alt etter som dei har behov for: eit alternativt språk, eit morsmål eit uttrykksmiddel eit støttespråk Kva barnet kan ...
 • Fortellerstund med bruk av interaktiv tavle

  07.09.2016 | Video

  ...innhold», der finner du mappen «Eventyr fra erher.no») eller .zip mapper: Gullhår og de tre bjørnene Askeladden og de gode hjelperne Rødhette og Ulven Bukkene Bruse (Illustrasjoner av DAFFYdesign) ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  Ved Lunden skole valgte ledelsen å være delaktig i samarbeidet om ASK. Det er en suksessfaktor for inkluderende prosesser i arbeidet, en erfaring jeg tror er felles for rådgiverne i Statped. Teamarbeidet ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...også ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette kan være en hjelp for å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ikke strekker til. Noen vil ha behov for ASK som et alternativ ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  ...for elever med nedsatt hørsel Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon Appen og Sphero sin nettside tilbyr flere tips og forslag til undervisningsopplegg ...
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske fagområda syn, høyrsel, samansette lærevanskar og språk/tale. I tillegg kjem alternativ og supplerande kommunikasjon og erverva hjerneskade. To andre divisjonar omfattar teiknspråk og døvblindheit ...
 • Vise og bruke

  07.12.2021 | Kapittel

  Barn som har behov for ASK, veks som regel opp i talespråklege miljø. For å lære treng dei eit miljø der den kommunikasjonsforma som dei skal nytte, blir brukt saman med dei.  Når barn lærer å snakke, ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Samtale

  07.12.2021 | Kapittel

  ...når ein ikkje kan uttrykke seg fritt, men er avhengig av kva den andre spør om. Slik har mange ASK-brukarar det. Å gi tilgang til eit godt ordforråd og varierte måtar å uttrykke seg på er avgjerande for ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!