Til hovedinnhold
Viser 1221–1230 av 1599 treff.
 • Hva er dysleksi?

  02.06.2020 | Artikkel

  ...har vansker med den tekniske delen av lesingen. «The simple view of reading» er en modell som ofte brukes for å beskrive leseprosessen: Lesing = avkoding x forståelse Modellen viser at lesing krever ferdigheter ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...kan oppleves utfordrende å fange opp hva som er nyttig for elever med spesielle behov. Hva kan vi bruke? Hva er nytt? Her følger noen erfaringer fra årets BETT-konferanse i London.  Bedre tilgjengelighetsfunksjoner ...
 • Ledsaging i rullestol

  23.01.2023 | Artikkel

  ...at personen kan være delaktig i sin egen forflytning. Ledsagers rolle er å ta utgangspunkt i rullestolbrukerens behov. Det er viktig å kjenne personen som skal ledsages. Dersom man ikke gjør det, bør ledsager ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...psykososiale forhold. Det er per nå ingen språklige kartleggingsverktøy på norsk som er beregnet på PPA. Vi bruker derfor de samme kartleggingsverktøyene som ved kartlegging av afasi som kommer av andre årsaker.
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...medfører at selve av- og påkledningen tar lang tid og er komplisert for dem å mestre. Dersom barnet bruker veldig lang tid i garderoben, må du vurdere om målet om selvstendighet er viktigere enn at barnet ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...før perioden utløper ved å trykke på en markørhentetast. Flashmeldinger kan være nyttig for dem som bruker lite tale. For mange virker meldingene forstyrrende. Flashmeldinger bør da skrus av. Du finner Flashmeldinger ...
 • Samlingsstund

  28.08.2014

  ...oppmerksomhetsfremmende, og på å være konkret og at visualiserende. For å unngå misforståelser er det lurt at du bruker korte setninger. Det vil være nyttig at du observerer barnegruppen fortløpende, spesielt med henblikk ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...automatisert for elever med nevroutviklingsforstyrrelser. Vansker med eksekutive funksjoner gjør at de bruker mye energi på hver enkelt overgang. Eksekutive funksjoner omfatter bant annet generalisering automatisering ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...når de trenger hjelp. ADL-ferdigheter må læres gjennom gjentatte erfaringer, gode forklaringer og bruk av sansene. Det er viktige å tenke på hele prosessen, som for eksempel planlegging, selve utførelsen ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...barnet og familien blir respektert og ivaretatt. Barnehagelæreren får også viktig informasjon som kan brukes ved planlegging og tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet i barnegruppa. Barnehagen er en trygg ...