Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1271 - 1280 av 1566 treff.

 • Vi samhandler med andre aktører

  02.12.2016 | Kapittel

  ...r. Tjenester i samfunnet kan ofte oppleves som fragmenterte og lite koordinerte. Statped vil at brukere skal oppleve helhet og sammenheng i tjenestene de får. Samhandling mellom tjenesteytere er derfor ...
 • Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser der barn og unge med særlige behov inngår. Bruk av ny teknologi som vilkår for deltakelse, trivsel og læring er et uutforsket område i arbeid med ...
 • Kjøp av læringsressurser og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  ...visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven. Visma har tilgang til registrerte data og kan bruke data som omfatter personopplysninger, blant annet til statistikk, utvikling og markedsføring. (visma ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og avhengig av egeninnsatsen i det daglige. I den første perioden er det nødvendig å redusere stemmebruken, dempe stemmestyrken, og snakke med luft på stemmen. På den måten trigger man ikke knutedannelsen ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...pause/time-out eller skifte aktivitet, som å gå ut en tur, høre på musikk eller lese bok. For noen elever kan bruk av innlært «selvinstruksjon» fungere, der en minner seg selv om at «Jeg klarer oppgaven hvis jeg følger ...
 • Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering

  30.11.2022 | Veileder

  ...den praktiske delen viser vi eksempler på hvordan aktiviteter og materiell kan tilrettelegges og brukes. Disse tiltakene må tilpasses det enkelte barn. Silje Benonisen,  Astrid Kristin Vik, Gro ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan være en engasjerende måte å bruke digitale verktøy på i barnehagen.    I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  Rustemeier, U. (2013). Hvordan fremme evnen til å gi mer nyanserte uttrykk for egne følelser ved bruk av taktile følelsessymboler for jente med ASF og blindhet? Praksisoppgave i spesialpedagogikk, NTNU ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon. Fokusord I Ved siden av Under Over Nesten Til Etter Mellom Med Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargelegg ...
 • Forskning

  22.10.2019 | Kapittel

  Bruk av visuelle planer og sjekklister forbedrer selvstendighet i utførelsen av arbeidsoppgaver og livsmestring generelt, for personer med autisme og kognitive funksjonsnedsettelser (1). Håndholdt teknologi ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!