Til hovedinnhold
Viser 1271–1280 av 1690 treff.
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...omtaler og beskriver hvilket innhold rollen kontaktlærer er ment å ha og hvordan en slik funksjon kan brukes i skolens virksomhet. Gjennom åtte kapitler gjennomgår, diskuterer og reflekterer forfatterne rundt ...
 • Stigespill

  11.12.2019 | Konkret materiell

  ...synshemmede og seende og egner seg godt for samspill i klassen og/eller hjemme. Istedenfor brikker brukes det nåler med ulik form, slik at de lett kan identifiseres av den synshemmede. Nålene stikkes ned ...
 • Ludo

  11.12.2019 | Konkret materiell

  ...synshemmede og seende og egner seg godt for samspill i klassen og/eller hjemme. Istedenfor brikker brukes det nåler med ulik form, slik at de lett kan identifiseres av den synshemmede. Nålene stikkes ned ...
 • Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

  06.08.2020 | Bok/hefte

  ...arbeidsminnet. Denne håndboken gir en teoretisk oversikt over temaet og presenterer en skala som kan brukes til å identifisere og vurdere taktilt arbeidsminne hos personer med døvblindhet. Den danner også ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...av kunnskap eller ord. Sammen med foreldre eller søsken kan man diskutere likheter og ulikheter i bruk, egenskaper og sammenhenger fra egne erfaringer, også på hjemmespråket. Det kan aktivisere meningsfulle ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  ...rammet hvordan man kan planlegge logopedisk trening For å kartlegge alle språkene er det nødvendig å bruke tolk til de språkene man ikke snakker selv. Det er viktig å lære opp tolken i å kommunisere med personer ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...det også viktig at midler som er satt av til kompetanseløftet, faktisk blir brukt til det de skal brukes til. Etaten vil sette av flere ressurser når UH og kommuner trenger faglige bidrag. – Mye spennende ...
 • QR-koder

  03.05.2016 | App

  Tips og ideer til hvordan du kan bruke QR-koder for å tilrettelegge for læring i barnehagen, grunnskolen og videregående. QR står for Quick Respons, altså rask tilbakemelding. Hensikten er at den skal ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  kan det også være hensiktsmessig å kartlegge nonverbale kognitive ferdigheter. Verktøy som skal brukes til å kartlegge språklydsvansker, bør være normert. Det vil si at de bør være prøvd ut på et stort ...