Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 1599 treff.
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet utformet som håndskrift, slik at det skal være lettere ...
 • Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...hjelpe miljøet rundt personen med behov for ASK slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning ...
 • Organisere undervisningen

  14.06.2016 | Artikkel

  ...kan lett hemme elevens selvstendighetsutvikling fordi læreren gjerne gir eleven for mye hjelp. Slik bruk av en ekstraressurs kan også skape en sosial barriere mellom eleven med synshemming og medelevene ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og avhengig av egeninnsatsen i det daglige. I den første perioden er det nødvendig å redusere stemmebruken, dempe stemmestyrken, og snakke med luft på stemmen. På den måten trigger man ikke knutedannelsen ...
 • Kort om påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...du gjøre endringer i ressursen. Tilpasse den til din undervisning, eller la elever/foresatte gjøre bruk av den i egne presentasjoner. Statped ...
 • Effektiv belønning av barn og unge med AD/HD

  29.03.2016 | Artikkel

  Artikkel som beskriver hvordan du på 18 måter kan introdusere og ta i bruk belønningssystemer (token-systemer) for barn og unge med AD/HD. Et token-system eller tegnøkonomi-system er et belønningssystem ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...flerkulturell opplæring (NAFO) har gitt ut en informasjonsbrosjyren Barn i flerspråklige familier som kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Foreningen hørende ...
 • Utrydningstruede fortellinger

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...fortellingene med tekst og lyd. I tillegg kan man se bakgrunnsmaterialet for prosjektet, som kan brukes til undervisning eller forskning. Statped med støtte fra Extrastiftelsen ...
 • Trist og redd - Glad og modig.

  09.10.2016 | Nettressurs

  ...enkel og forståelig måte, informasjon om depresjon, angst, psykose og personlighetsforstyrrelser og bruk av tolk i terapi. Det gis informasjon om behandlingsmuligheter og hvordan det er mulig å hjelpe seg ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer ...