Til hovedinnhold
Viser 1331–1340 av 1570 treff.
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...høreteknisk utstyr hvor lenge det har vært i bruk barnets utbytte av det. Motivasjon avhengig av tilgang til talespråk Det er vesentlig å huske at ingen vil bruke et språk som ikke er funksjonelt for dem.
 • Internett med skjermleser

  02.09.2019 | Kapittel

  ...overskrift ved å trykke h. Så kan du utforske innholdet under, enten ved å lese på leselisten, eller ved å bruke Pil ned og lese med talen. Kommer du til en lenke, vil skjermleseren melde fra om det. Leselisten ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  ...tegnspråk og tolking. Filmen viser noen klipp fra en turntrening, og en mor som deler sine erfaringer med bruk av tolk på fritidsaktiviteter. DAM_tolk_M7_barn_fritid Tolkens prosesstid er den tiden tolken trenger ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegn der formen til tegnet bygger på en egenskap ved det tegnet refererer til. Velg en kategori og bruk tid på å bli kjent med tegnene for de ulike aktivitetene. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...doktorgradsarbeidet til Monica Knoph. Eit hjerneslag fører ofte til afasi, som er svikt i evna til å bruke og forstå ord. Meir enn 5000 vaksne blir årleg råka av afasi i Noreg. Afasi artar seg på ulike måtar ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...kommunisere, for å delta i familie- og samfunnsliv. Det er viktig å komme raskt i gang med tiltak. Brukerens mål bør danne utgangspunktet for oppfølgingen. For å finne ut hvilke tiltak som kan være aktuelle ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  Genre: fantasi, fra virkeligheten, reise, mysterier. What are they thinking? 30 illustrerte kort hvor brukeren skal forestille seg hva mennesker tenker eller føler. Preposisjoner (Prepositions) 48 kort som illustrerer ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  Voice Reminder gir deg visuelle og auditive påminnelser gjennom dagen. Appen er lett og intuitiv i bruk, og den kan dermed egne seg for elever fra småtrinnet og oppover. Den er spesielt godt egnet for elever ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...risiko for språkvansker med bruk av screeningverktøyet SPRÅK4, så presenteres det emiririsk støtte for tilfredsstillende begrepsvaliditet knyttet til screeningverktøyet SPRÅK4 og bruk av latent klasse-analyse ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  ...verdensrommet. Visuell utforsking fra hjertet til verdensrommet Det finnes ulike vr-apper du kan bruke for å tilrettelegge for god visuell støtte. Med Sharecare VR kan du gå inn i hjertet og se hertekammerne ...