Til hovedinnhold
Viser 1351–1360 av 1568 treff.
 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...å videreutvikle ulike nettverksmodeller som bidrar til kompetansespredning og kunnskapsgenerering. Bruk av videoanalyse og videokonferanser er sentrale verktøy. Målgruppe Foreldre med barn og unge med kombinerte ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...grunnopplæringen. Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk. Det er viktig å ivareta og styrke sårbare tegnspråkmiljøer ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  ...en skal involvere en tolk. Bruk litt tid på å reflektere rundt de spørsmålene som er foreslått på første side. Hva vet barna om språk, og har de erfaring med ulike språk? Bruk tid på spørsmålene, og finn ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegn der formen til tegnet bygger på en egenskap ved det tegnet refererer til. Velg en kategori og bruk tid på å bli kjent med tegnene for de ulike aktivitetene. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...doktorgradsarbeidet til Monica Knoph. Eit hjerneslag fører ofte til afasi, som er svikt i evna til å bruke og forstå ord. Meir enn 5000 vaksne blir årleg råka av afasi i Noreg. Afasi artar seg på ulike måtar ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  Genre: fantasi, fra virkeligheten, reise, mysterier. What are they thinking? 30 illustrerte kort hvor brukeren skal forestille seg hva mennesker tenker eller føler. Preposisjoner (Prepositions) 48 kort som illustrerer ...
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  For elever fra 4 klasse og oppover, og som har relativt gode språklige ferdigheter, kan læreren bruke samtale- og kommunikasjonsverktøyet IVAS, se Spiss`video på Youtube. Dette verktøyet vil gi god informasjon ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...handler om bruk av leker. For barn med multifunksjonshemming må vi ofte gjøre en spesiell innsats for å finne leker som appellerer og lett lar seg påvirke. I noen tilfeller kan det være fornuftig å bruke leker ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...pyramiden er det fire prinsipper du bør følge:   Kartlegg hva slags programmeringsverktøy eleven kan bruke Bruk motivasjon og interesse som en inngang til programmeringen  Knytt sosiale mål til programmeringen ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...risiko for språkvansker med bruk av screeningverktøyet SPRÅK4, så presenteres det emiririsk støtte for tilfredsstillende begrepsvaliditet knyttet til screeningverktøyet SPRÅK4 og bruk av latent klasse-analyse ...