Til hovedinnhold
Viser 1371–1380 av 1688 treff.
 • Språket ditt – tegnspråk

  15.09.2016 | Nettressurs

  Språket ditt er til bruk på 5.–7. trinn i fagene Norsk tegnspråk og Norsk for hørselshemmede (elever med tegnspråk).  5. klasse: Se på YouTube: Språket ditt 5. klasse - Videobok Språket ditt 5. klasse ...
 • Ressursark for lærere med elever som stammer

  16.11.2016 | Veileder

  ...responderer ulikt og støtten de har behov for varierer i både grad og omfang. Ressursarket bør ideelt sett brukes som et utgangspunkt for lærere og elever som stammer for å drøfte konkrete løsninger til ulike utfordringer ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...definert og belyst med eksempler. Mobilitetsteknikker blir beskrevet og illustrert, og opplæring i og bruk av teknikkene blir gjennomgått og diskutert. Boken drøfter også andre sentrale temaer i opplæringen ...
 • Tiltak

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med å utvikle sine lese- og skriveferdigheter. Det er også viktig å tilrettelegge for utprøving og bruk av digitale hjelpemidler som kan kompensere for vanskene med lesing og skriving.
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  Å bruke lang tid til å forstå, bearbeide og utføre oppgaver kan gjøre det vanskelig å lagre ny informasjon og hente ut informasjon fra langtidsminnet. Det blir vanskelig å gjenkalle faktakunnskap og regneprosedyrer ...
 • Hjernerelaterte synsvanskar

  28.09.2023 | Kapittel

  ...for ei cerebral synsnedsetjing eller CVI (cerebral visual impairment). Tidlegare var det vanleg å bruke omgrepet hjernesynshemming. CVI er ingen diagnose, men ein samansett tilstand og ei skildring av synsfunksjon ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  ...arbeid hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer fleksibel eller redusert arbeidstid opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker Eikholt har tilpasingskurs i regi av NAV. Signo har arbeidsmarkedstiltak ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

    Hensikten med dette heftet er å gi en kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori ...
 • Tips til deg som skal ledsage

  12.06.2023 | Kapittel

  ...ledsaging. Si navnet ditt når du tar kontakt. Det er ikke alltid lett å gjenkjenne folk bare på stemmen. Bruk elevens navn når du snakker til eleven i en gruppe. Da vet eleven at du ønsker kontakt. Si ifra når ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  «gammel kunnskap» ved behov  Feilfri læring kan være nyttig for noen  Huskelister kan være nyttig   Bruk digitale hjelpemidler Visuell og/eller auditiv støtte kan fungere for mange Tankekart i læring kan ...