Til hovedinnhold
Viser 1431–1440 av 1566 treff.
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...strategier. Hvordan de løser dette i situasjoner med barn, vil nok være annerledes enn strategiene som brukes i forhold til voksne.
 • R

  01.12.2011

  ...fødte barn. Retrobulbær anestesi, lokal bedøvelse oppnådd ved injeksjon av bedøvelsesmiddel bak øyet. Brukes ved de fleste øyeoperasjoner. Retrobulbær nevritt, se Neuritis retrobulbaris. Retrolental fibroplasi ...
 • K

  30.11.2011

  Kampimeter, flat skjerm som brukes til undersøkelse av den sentrale delen av synsfeltet. Kammervann, kammervæske, humor aqueous. Den klare væsken som dannes i corpus ciliare og fyller bakre og fremre ...
 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  ...reagere, tenke og formulere seg. Voksne vi har samarbeidet med, har gitt følgende råd: Ta det med ro, bruk tid, prøv å ta imot også det du har hørt mange ganger før. «Vi var litt urolige for at det ville ta ...
 • Blue-Bot undervisningsopplegg

  20.04.2022 | Kapittel

  Oppgaver med Blue-Bot Hvor langt fremover går Blue-Bot når du trykker en gang? Bruk et målebånd. Hvor mange ganger må du trykke på venstre eller høyre for å snu helt rundt? Lag en kode med tre instruksjoner ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...samtaler, veiledning og konsultasjoner. Målgruppe Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre. Mål er å styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik at eleven får ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...utformes taktilt med ord i punktskrift og kan ha ulike typer utforming. Taktile tankekart kan derfor brukes av elever med synsnedsettelse eller blindhet og vil kunne bidra til at eleven kan få en større forståelse ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...på førstespråket og på opplæringsspråket?: språklydssystemet, setningsoppbygging, ordkunnskap, språkbruk og minnefunksjon? Hva betyr dette for hva som bør prøves ut i tilretteleggingen? Hva vil være viktig ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  Individ- og systemrettede tjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne.  Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale på sør-, lule- og nordsamisk.  Samarbeid med UH sektor ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...erfarer at Amalie har profitert på å få delta i et språkmiljø hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk daglig. Dette utvikler hennes språkforståelse og hennes evne til å ta initiativ til samhandling og ...