Til hovedinnhold
Viser 1441–1450 av 1566 treff.
 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  ...beskrive det de ser og opplever. Omtrent hvilket som helst spill med visuelle scener og handling kan brukes til dette formålet. Konstruksjonsspillet Minecraft eller spillnovellen Life is Strange er to eksempler ...
 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  ...reagere, tenke og formulere seg. Voksne vi har samarbeidet med, har gitt følgende råd: Ta det med ro, bruk tid, prøv å ta imot også det du har hørt mange ganger før. «Vi var litt urolige for at det ville ta ...
 • Materiell til regning

  20.01.2022 | Kapittel

  ...består av 5 perler som henger sammen. Les mer og bestill her.  Tier-abakus Abakus med to kolonner til bruk i tallområdet opp til 19 (tier og enere). Les mer og bestill her.  Liten abakus Med 5 kolonner med ...
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...strategier. Hvordan de løser dette i situasjoner med barn, vil nok være annerledes enn strategiene som brukes i forhold til voksne.
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...forstår høyfrekvente ord bedre enn lavfrekvente. Bruk derfor høyfrekvente ord i behandlingen Pas. forstår substantiv bedre enn verb, adjektiv og adverb. Bruk derfor substantiver i begynnelsen og mer vanskelige ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  Synshemmede kan ha nytte av en seende ledsager i mange sammenhenger. Det er særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes så trygt ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...elevens interesser og bruke ulike innfallsvinkler, vil det øke sannsynligheten for at eleven får vist hva han kan. For å få til det kreves det en lærer som er god til å ta i bruk ulike pedagogiske virkemidler ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ganger. Å være en god forteller er en kunst som må øves og utvikles. Det er flere teknikker man kan bruke: Oversett fortellinger til NTS for lettere å kommunisere innholdet og for å tiltrekke og opprettholde ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...begynneropplæringa ved å jobbe ikke bare med ord i hverdagsspråket, men også ord som i større grad brukes i skriftlige tekster, et mer akademisk språk. Dette bør være ord som barna møter i tekster beregnet ...
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  ...kvalmestillende medisin hvis man har bruk for det. Hos personer med store problemer kan det være aktuelt å operere. Man antar at under 10 % av personer med Ménières sykdom har bruk for kirurgi. De pasienter som ...